Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Bodziony, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2466-9684 orcid iD

ResearcherID: V-9887-2018

Scopus: 57190971765

PBN: 5e70940d878c28a0473b579b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • A multiple criteria decision making method to weight the sustainability criteria of system selection for surface mining / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY, Zbigniew Krysa // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3066, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-25. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3066/pdf

 • keywords: surface mining, ELECTRE III, mining equipment, multiple criteria decision making (MCDM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113066

2
 • Alternatywa dla wybuchu : budowa osprzętu zrywakowego oraz proces i technologia zrywania spycharkami gąsienicowymi[Alternative to the explosion] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2016 nr 3, s. 26–28, 31–32. — Bibliogr. s. 32. — Artykuł oprac. na podstawie monografii: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych : budowa i technologia pracy / Z. Kasztelewicz, M. Patyk, P. Bodziony. - Kraków, 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of haul truck mining transport process and principles of planning of haulage operations in surface mining : [abstract] / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 56. — Bibliogr. s. 56

 • keywords: surface mining, multicriteria optimization, APEKS, haul trucks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Analysis of quarrying equipment operating cost structureAnaliza składowych kosztów eksploatacji układów technologicznych do złóż surowców skalnych / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 311–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a49.pdf

 • słowa kluczowe: układy technologiczne, koszty operacyjne, eksploatacja surowców skalnych, struktura kosztów eksploatacji maszyn

  keywords: raw materials, mining equipment, operating cost, mining and cost structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-49

7
 • Analysis of utilisation states and reliability parameters of process-line configuration for low-quality rock deposits / Przemysław BODZIONY, Michał PATYK // Advances in Science and Technology Research Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8624. — 2021 vol. 15 iss. 3, s. 126–133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-01. — tekst: http://www.astrj.com/pdf-138765-67806?filename=Analysis%20of%20Utilisation.pdf

 • keywords: surface mining, construction equipment, mining equipment, construction industry, utilisation, reliability parameters, failure intensity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12913/22998624/138765

8
 • Assessment and selection model for surface mining equipment by ELECTRE III method / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // W: 19'CPSYS : XIX Conference of PhD Students and Young Scientists : interdisciplinary topics in mining and geology : Sosnówka near Karpacz, Poland, May 29–31, 2019 : book of abstracts. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-953956-2-8. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 49–50

 • keywords: surface mining, ELECTRE III, mining equipment, Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka podwozia spycharek gąsienicowych stosowanych w górnictwie odkrywkowymCharacteristics of the dozer chassis and track-type undercarriage used in surface mining / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 10, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, podwozie gąsienicowe, płyty gąsienicowe, nacisk na grunt

  keywords: surface mining, chassis, track plates, ground pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dobór elementów układu technologicznego w górnictwie surowców skalnych z wykorzystaniem \emph {WWD} na przykładzie wyboru wozideł technologicznych[Multiple criteria selection of machines in open pit mining based on an example of haul truck selection] / Przemysław BODZIONY // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–25]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia[Intelligent lignite opencast mine – main goals and assumptions] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Przemysław BODZIONY, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Piotr KULINOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.] // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 226–228. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia

 • słowa kluczowe: automatyka, systemy dyspozytorskie, zarządzanie kopalnią odkrywkową, inteligentna kopalnia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kabina operatora koparek jednonaczyniowych : bezpieczeństwo, ergonomia i komfortOperator's cabin in single-bucket excavators : safety, ergonomics and comfort / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 26–29 tekst pol., s. 90–93 tekst ang.. — Bibliogr. s. 29, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: excavator, mining machinery, operator's cabin, operator, cabin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Koncepcja czerpaków z narzędziami dyskowymi do urabiania skał sprężysto-kruchych[Buckets conception with discs tools equipment for brittle-elastic rocks mine] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Przemysław BODZIONY, Marek CAŁA, Grzegorz STOPKA, Paweł MENDYKA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Eugeniusz Rusiński, Przemysław Moczko, Damian Pietrusiak // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 134–136. — Bibliogr. s. 136. — Referat wygłoszono w ramach konferencji: Mechanizacja górnictwa

 • słowa kluczowe: utwory trudno urabialne, narzędzia dyskowe, urabianie skał sprężysto-kruchych, koparka kołowa wieloczerpakowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koparki jednonaczyniowe : budowa i technologia pracy : monografia[Single bucket excavators : construction and workshop practice : monography] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST : Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2017. — 564, [1] s.. — Bibliogr. s. 561–565, Summ.. — ISBN: 978-83-7783-144-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Krótko i na temat[Short and to the point] / Anna Kuras-Wasilewska, Przemysław BODZIONY // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 2, s. 22–23. — Przemysław Bodziony – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Maszyny na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym, budownictwie i inżynierii środowiskaDozers, belt conveyor shifters and pipe layers in open cast coal mining, construction and environmental engineering / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 98–102, 134–138. — Tekst pol.-ang. — Niniejszy artykuł stanowi wycinek fragmentu monografii "Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych : budowa i technologia pracy" Z. Kasztelewicza, M. Patyka, P. Bodzionego. — Publ. w wersji ang. prezentowana na konferencji Bauma 2016 : April 11–17 : Munich, Germany

 • keywords: environmental engineering, dozers, belt conveyor shifters, pipe layers, open cast coal mining, construction engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Maszyny pomocnicze na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoAuxiliary machines on a crawler track used in lignite surface mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 2, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • keywords: pipe layers, auxiliary machines in surface mining, conveyor belt transporters, side lifts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metoda doboru układów technologicznych do eksploatacji złóż surowców skalnych o obniżonej jakości[The method of the assessment of mining equipment for raw materials with reduced quality of deposit] / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2019]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Multiple-criteria decision-making for the choice of equipment in minig using the AHP method / Przemysław BODZIONY, Michał PATYK, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: New trends in production engineering : monograph. Pt. 2, Social sciences / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — ISBN: 978-3-11-067479-8 ; e-ISBN: 978-3-11-067480-4. — S. 48-59. — Bibliogr s. 58, Abstr.

 • keywords: AHP, surface mining, mining equipment, utilisation, reliability parameters, Multiple-criteria decision-making (MCDM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2019-0043

22
 • Napęd hydrostatyczny spycharek gąsienicowych stosowanych w górnictwie odkrywkowymApplication of hydrostatic drive system (HST) dozers in surface mining / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: maszyny górnicze, spycharki, napęd hydrostatyczny maszyn, układy hydrauliczne

  keywords: dozer, hydrostatic drive system, mechanical equipment mining, hydraulic systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnychAbout multicriteria decision analysis in mining trucks assortment / Przemysław BODZIONY // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • O metodzie doboru wozideł w odkrywkowych kopalniach surowców skalnychAbout multicriteria decision analysis in mining trucks assortment / Przemysław BODZIONY // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 1, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • O sposobach mechanicznego urabiania skał zwięzłych w górnictwie odkrywkowymAbout mechanical hard rock methods of extraction in surface mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Mateusz SIKORA, Tomasz Będkowski // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-5-9. — S. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: