Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Stanisław Kasza, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0714-2007

ResearcherID: G-5643-2017

Scopus: 13204710200

PBN: 900884

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania laboratoryjne układu tłumienia nadążnego urządzenia napinającegoLaboratory tests of the dumping system in follow-up tensioning system / Piotr KASZA, Piotr KULINOWSKI // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2014 vol. 21 spec. iss. 2: Fundamental problems of conveyor transport, s. 33–45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: urządzenia napinające, układ tłumienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms142104s

2
 • Możliwości badawcze laboratorium maszyn i urządzeń transportowych w KMGPiT AGHResearch capacities available to the laboratory of transport machinery and equipment at KMGPiT AGH / Kazimierz FURMANIK, Piotr KASZA, Piotr KULINOWSKI, Jacek ZARZYCKI // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 144–145. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przenośniki taśmowe dalekiego zasięguLong-distance belt conveyors / Piotr KASZA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2014 [nr] 2, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: taśma, energooszczędny, przenośnik taśmowy dalekiego zasięgu, krążniki

  keywords: energy saving, belt, long-distance belt conveyor, idlers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Transport dołowy ludzi i materiałów w kopalniach węgla kamiennego[Underground transportation of people and materials in coal mines] / Piotr KASZA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2014 [nr] 1, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wybrane właściwości eksploatacyjne krążnika nowej konstrukcjiSelected maintenance properties of a newly designed idler / Kazimierz FURMANIK, Piotr KASZA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2014 R. 45 nr 2, s. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, opory obracania krążnika nowej konstrukcji

  keywords: belt conveyor, rolling resistances of new design idler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: