Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Piotr Rydlewski, dr

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk matematycznych / matematyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2071-0646

ResearcherID: brak

Scopus: 55556424200

PBN: 902932

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
2
3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułA note on the nonstationary functional time series
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska
  ŹródłoKnowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : selected challenges for statistics in contemporary management sciences / ed. by Daniel Kosiorowski, Małgorzata Snarska ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 89–101
 • keywords: methods, functional data analysis, nonstationaty time series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004–2018
  AutorzyJerzy P. RYDLEWSKI, Daniel Kosiorowski
  ŹródłoRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. — 2019 z. 55, s. 55–67. — tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf
 • keywords: beta-regression, unemployment rate modelling, digital economy in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDyrektywa 206/48/WE a metody wewnętrzne w wyznaczaniu ryzyka kredytowego
  AutorzyJerzy Piotr RYDLEWSKI
  ŹródłoForum Europejskie. — 2007 nr 13, s. 75–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułForecasting of a hierarchical functional time series on example of macromodel for the day and night air pollution in Silesia region — a critical overview
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoCentral European Journal of Economic Modelling and Econometrics. — 2018 vol. 10 nr 1, s. 53–73. — tekst: https://goo.gl/QndxkG
 • keywords: functional data analysis, reconciliation of forecasts, hierarchical time series, functional median, day and night air pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
15
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSparse methods for analysis of sparse multivariate data from big economic databases
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska
  ŹródłoStatistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 111–132
 • keywords: big data, sparse data, sparse methods, robust methods, categorical data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułSVM classifiers for functional data in monitoring of the Internet users behaviour
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoThe 11textsuperscript{th} Professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena [Dokument elektroniczny] : conference proceedings : May 9–12, 2017, Zakopane, Poland / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech ; Department of Statistics, Cracow University of Economics, Poland. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — S. 143–152
 • keywords: management, classifier for functional objects, data depth, the Internet service, support vector machine classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułWykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Jerzy P. RYDLEWSKI, Zygmunt Zawadzki
  ŹródłoPrzegląd Statystyczny. — 2018 t. 65 nr 1, s. 81–98. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_081-098.pdf
 • słowa kluczowe: funcjonalne obserwacje odstające, wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających, statystyka odporna, głębia funkcjonalna, analiza zanieczyszczenia powietrza

  keywords: functional outliers detection, functional outliers, robust statistics, functional depth, air pollution analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: