Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Piotr Rydlewski, dr

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk matematycznych / matematyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2071-0646

ResearcherID: brak

Scopus: 55556424200

PBN: 902932

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA critical study of usefulness of selected functional classifiers in economics
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy Piotr RYDLEWSKI
  ŹródłoActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. — 2020 vol. 2 no. 347, s. 71–90. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3960/6879
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułA note on the maximum likelihood estimator in the gamma regression model
  AutorzyJerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoOpuscula Mathematica. — 2009 vol. 29 no. 3, s. 305–312. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/29-3/29-3-06.pdf
3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułA note on the nonstationary functional time series
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska
  ŹródłoKnowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : selected challenges for statistics in contemporary management sciences / ed. by Daniel Kosiorowski, Małgorzata Snarska ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 89–101
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of lithofacies cyclicity in the Miocene Coal Complex of the Bełchatów lignite deposit, south-central Poland
  AutorzyWojciech MASTEJ, Tomasz BARTUŚ, Jerzy RYDLEWSKI
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 vol. 21 no. 4, s. 285–302. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/han/atoz/www.geologos.com.pl/pdf/geologos-21-4-Mastej.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004–2018
  AutorzyJerzy P. RYDLEWSKI, Daniel Kosiorowski
  ŹródłoRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. — 2019 z. 55, s. 55–67. — tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCentrality-oriented causality : a study of EU agricultural subsidies and digital development in Poland
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoOperations Research and Decisions. — 2020 vol. 30 no. 3, s. 47–63. — tekst: http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1491
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDetecting a structural change in functional time series using local Wilcoxon statistic
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Jerzy P. RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska
  ŹródłoStatistical Papers. — 2019 vol. 60 iss. 5, s. 1677–1698. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00362-017-0891-y.pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDyrektywa 206/48/WE a metody wewnętrzne w wyznaczaniu ryzyka kredytowego
  AutorzyJerzy Piotr RYDLEWSKI
  ŹródłoForum Europejskie. — 2007 nr 13, s. 75–88
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułForecasting of a hierarchical functional time series on example of macromodel for the day and night air pollution in Silesia region — a critical overview
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoCentral European Journal of Economic Modelling and Econometrics. — 2018 vol. 10 nr 1, s. 53–73. — tekst: https://goo.gl/QndxkG
11
12
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułNew proposal of robust classifier for functional data
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoSocio-Economic Modelling and Forecasting [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 no. 1, s. 200–208. — tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf
13
14
15
16
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOutliers in functional time series – challenges for theory and applications of robust statistics
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoSocio-Economic Modelling and Forecasting [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 no. 1, s. 209–218. — tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski_2.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSparse methods for analysis of sparse multivariate data from big economic databases
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska
  ŹródłoStatistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 111–132
18
 • [referat, 2017]
 • TytułSVM classifiers for functional data in monitoring of the Internet users behaviour
  AutorzyDaniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy P. RYDLEWSKI
  ŹródłoThe 11textsuperscript{th} Professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena [Dokument elektroniczny] : conference proceedings : May 9–12, 2017, Zakopane, Poland / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech ; Department of Statistics, Cracow University of Economics, Poland. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — S. 143–152
19