Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Ryś, mgr

poprzednio: Turecka

kustosz

Biblioteka Główna
BG-oin, Oddział Informacji Naukowej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3439-4285

ResearcherID: F-6774-2015

Scopus: brak


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza cytowań artykułów kwartalnika AGH {\em Geologia} na podstawie bazy SCI ExpandedA citation analysis of articles published in {\it Geologia} (AGH quarterly) on the basis of the SCI Expanded database / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 1, s. 109–140. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: Geologia (kwartalnik AGH), indeksy cytowañ bibliograficznych, Science Citation Index Expanded, cytowania publikacji naukowych

  keywords: Geologia (AGH quarterly), science citation indexes, Science Citation Index Expanded, citations of scientific publications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Efektywność szkoleń z zakresu źródeł informacji w opinii studentów AGH : komunikat z badań[Effectiveness of training in information sources in the AGH University students' opinion : a research report] / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. — ISBN: 978-83-7571-228-5. — S. 265–274. — Bibliogr. s. 272, Abstr., Aneks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej: wybrane problemy analizy cytowańBibliometric queries in the practice of a research library: chosen problems of a citation analysis / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. — ISBN: 978-83-7271-869-3. — S. 259–274. — Bibliogr. s. 273–274, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Potrzeby i wiedza studentów uczelni technicznej na temat elektronicznych źródeł informacji : badania ankietowe wśród studentów AGH[Technical university students needs and awareness of electronic information sources : a questionnaire survey among AGH University students] / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // Biblioteka i Edukacja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-565X. — 2013 nr 3, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/files/BiE_3_2013/BiE_nr_3_2013_A3.pdf [2013-07-10]. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektroniczne źródła informacji, e-zasoby, użytkownicy bibliotek technicznych, Biblioteka Główna AGH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Szkolenia użytkowników w zagranicznych bibliotekach akademickich : na przykładzie Biblioteki Centralnej Imperial College LondonUser training in foreign academic libraries on the example of Imperial College London Central Library / Danuta TURECKA // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej ; ISSN 1230-5529. — 2009 t. 17 nr 4, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wiedza na temat elektronicznych źródeł informacji i efektywność ich wykorzystania na podstawie badań ankietowychKnowledge of electronic sources of information, and efficiency using them based on survey research / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej ; ISSN 1230-5529. — 2009 T. 17 nr 1–2, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: