Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Trela, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8376-7554

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913624

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem38212618
201911
2018211
2017514
2016514
201533
2014111334
2013211
201211
2011211
200922
2008321
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem382783
201911
201822
2017523
2016532
201533
20141183
2013211
201211
201122
200922
2008321
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem38371
201911
201822
201755
201655
201533
20141111
201322
201211
201122
200922
2008321
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem38236
201911
201822
2017514
201655
201533
20141111
201322
201211
201122
200922
200833
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem38299
201911
201822
2017541
2016541
201533
20141183
201322
201211
2011211
2009211
2008321
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem38326
201911
201822
2017541
201655
201533
20141183
201322
201211
2011211
200922
2008321
2007111
 • Analiza kosztów eksploatacji oraz wynikających z nich kosztów zewnętrznych dla ciężkich pojazdów użytkowych w zależności od spełnianej normy emisji spalinAnalysis of operating costs and external costs of heavy duty vehicles according to the emission standards / Mariusz TRELA // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 201–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ciężkie pojazdy użytkowe, koszty zewnętrzne, koszty eksploatacji, internalizacja

  keywords: heavy duty vehicles, external costs, operating costs, internalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów prywatnych i społecznych dla autobusu miejskiego zasilanego elektrycznie i konwencjonalnieAnalysis of private and social costs for the electric city bus and conventional city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5001–5006. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5006, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, silnik EURO VI, koszty prywatne, zasilanie autobusu miejskiego

  keywords: external costs, diesel powered city bus EURO VI, private costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014Analysis of pollutants external cost from road transport in Poland in 2000–2014 / Mariusz TRELA // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 49/1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 1, s. 327–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, emisja zanieczyszczeń, zrównoważony transport

  keywords: external costs, emission of pollutants, systainable transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.49/1-27

4
 • „Ecodriving” jako sposób ograniczenia kosztów prywatnych i społecznych”Ecodriving” as a method to reduce private and social costs of transport / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4994–5000. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5000, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ecodriving, ekonomiczny i ekologiczny styl

  keywords: economic and ecological style of driving, ecodriving

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transportInstrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym / Leszek PREISNER, Mariusz TRELA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport drogowy, instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskowego, internalizacja kosztów, koszty zewnetrzne transportu

  keywords: road transport, economic instruments for environmental management, internalization costs, external costs of transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Electric road transport in Poland – an analysis of external costs / Mariusz TRELA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2017 nr 4(63), s. 156–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.. — tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/Ei%C5%9A%2063/13-trela.pdf

 • keywords: electric vehicles, external costs, road transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Electric vehicle – a part of the strategy for sustainable development of road transport / Mariusz TRELA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 72–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: electric vehicles, sustainable development, road transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [Electric vehicle - part of the strategy for the development of sustainable road transport]Pojazd elektryczny – część strategii rozwoju zrównoważonego transportu drogowego / Mariusz TRELA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 28. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Emisja zanieczyszczeń i koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji elektrycznego autobusu miejskiego w Polsce w porównaniu do autobusu spalinowegoPollutants emission and external costs connected with operation of electric city bus and conventional city bus in Poland / TRELA Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5289–5296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd Cd-ROM. — Bibliogr. s. 5295–5296, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport Company) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w MPK SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of selected sources of pollutants emissions on the air quality in CracowWpływ wybranych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan powietrza atmosferycznego w Krakowie / Mariusz TRELA // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 321–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_05.pdf [2017-03-21]. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, transport drogowy, emisja zanieczyszczeń, kotły węglowe

  keywords: road transport, pollutants emission, coal fired boilers, envirnonmental protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowegoInitiatives for sustainable road transport / Mariusz TRELA // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 308–324. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce[Internalization of external costs of the road transport in Poland] / Mariusz TRELA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 259 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0589). — Bibliogr. s. 231–244. — ISBN: 978-83-7464-743-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Korzyści środowiskowe wdrożenia norm Euro na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w KrakowieEnvironmental profits as a result of introducing Euro norms based on MPK SA (City Public Transport) in Cracow / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 228–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji miejskiego autobusu elektrycznego i spalinowego EURO VIOperation external costs of electric city bus and conventional EURO VI city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5007–5013. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5013, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, emisja zanieczyszczeń, autobusy miejskie, norma emisji spalin EURO I, EURO VI

  keywords: emission, external costs, city bus, emission standards EURO I, EURO VI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczneExternal costs in enterprises' activity and possibilities of internalization – theoretical aspect / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczneExternal costs in enterprises' activity and possibilities of internalization – theoretical aspect / Mariusz TRELA // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 177–179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena kosztów eksploatacji środków transportu drogowego w firmie o profilu budowlanym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwojuAssessment of operating costs of road transport vehicles in a building profile company including aspects of sustainable development / Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, transport drogowy, normatywne zużycie paliwa

  keywords: external costs, road transport, norms of fuel consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywy zrównoważonego rozwoju transportu drogowego w Polsce do 2030 rokuPerspective on the development of sustainable road transportation in Poland until 2030 / Tadeusz PINDÓR, Mariusz TRELA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 2, s. 117–129

 • keywords: electric vehicles, external costs, road transport, pollutants emissions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: