Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Mitkowski, mgr inż.

doktorant

* Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics
WEAIiE-kee


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analysis of dynamics of Bethenod's phenomenonAnaliza dynamiki zjawiska Bethenoda / Paweł MITKOWSKI // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2008 vol. 57 no. 2, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of nonlinear systems on example of Bethenod's system / Paweł MITKOWSKI // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Approximation of the basis function at determination of effective conductivity coefficient of elliptic system using asymptotic homogenization / P. MITKOWSKI, W. MITKOWSKI // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : France : May 16–21, 2010 / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chaos w ujęciu teorii ergodycznej w modelu zaburzonej erytropoezy[Chaos in terms of ergodic theory to model of impaired erythropoiesis] / Paweł J. MITKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 129 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0470) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 121–129, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-449-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Evolution of density of states for delay blood cell production model / Paweł J. MITKOWSKI, Maciej J. Ogorzałek // W: NOLTA 2010 [Dokument elektroniczny] : international symposium on Nonlinear Theory and its Applications : September 5–8, 2010, Krakow, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Japan : IEICE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-4-88552-251-2. — S. 71–74. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Homogenization of layered materialsHomogenizacja materiałów warstwowych / P. MITKOWSKI, W. MITKOWSKI // W: KomPlasTech 2008 : informatyka w technologii metali : materiały XV konferencji : Korbielów, 6–9 stycznia 2008 / eds. F. Grosman, M. Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2008. — ISBN: 978-83-60958-06-3. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Homogenization of one dimensional elliptic systemHomogenizacja jednowymiarowego systemu eliptycznego / Paweł MITKOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2008 vol. 8 no. 3, s. 160–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Numerical analysis of existence of invariant and ergodic measure in the model of dynamics of red blood cell's production system / P. MITKOWSKI // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : France : May 16–21, 2010 / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Simulations of Lasota-Ważewska Equation / Paweł MITKOWSKI // W: Proceedings of the fourteenth national conference on Application of mathematics in biology and medicine : Leszno n. Warsaw, 17–20 September 2008 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Marek Bodnar, Urszula Foryś ; Department of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. University of Warsaw. — Warsaw : UW. IAMM, [2008]. — ISBN10: 83-903893-4-7. — S. 92–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych[Feedbacks in dynamical systems] / Paweł Józef MITKOWSKI // PAUza Akademicka [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności ; ISSN 1689-488X. — 2010 R. 2 nr 82, s. 2. — Tryb dostępu: http://pauza.krakow.pl/82_2_2010.pdf [2011-02-25]. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stepped basic function in the asymptotic homogenization of an elliptic systemSchodkowa funkcja bazowa w asymptotycznej homogenizacji systemu eliptycznego / Paweł J. MITKOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2012.16.1/automat.2012.16.1.45.pdf

 • słowa kluczowe: asymptotyczna homogenizacja, system eliptyczny

  keywords: asymptotic homogenization, elliptic system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Uwagi o równaniu Lasoty-WażewskiejRemarks about Lasota-Ważewska equation / Paweł MITKOWSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 2, s. 339–347. — Bibliogr. s. 346–347, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-02/Auto14.pdf

 • słowa kluczowe: zastosowania matematyki, równania różniczkowe, dynamika systemów biologicznych

  keywords: application of mathematics, differential equations, dynamics of biological systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wyznaczanie efektywnego współczynnika przewodności jednowymiarowego systemu eliptycznego metodą asymptotycznej homogenizacjiCalculation of effective conductivity of one-dimensional elliptic system using method of asymptotic homogenization / Paweł MITKOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // W: KomPlasTech 2010 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : XVII konferencja : Białka Tatrzańska, 10–13 stycznia 2010 / Politechnika Śląska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-53-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: