Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Mitkowski, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14176
2012312
2010541
2008523
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14410
2012312
2010523
2008514
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14113
201233
2010523
200855
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14113
2012312
201055
200855
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1468
201233
201055
2008532
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1486
201233
201055
200855
2007111
 • Analysis of dynamics of Bethenod's phenomenonAnaliza dynamiki zjawiska Bethenoda / Paweł MITKOWSKI // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2008 vol. 57 no. 2, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of nonlinear systems on example of Bethenod's system / Paweł MITKOWSKI // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Approximation of the basis function at determination of effective conductivity coefficient of elliptic system using asymptotic homogenization / P. MITKOWSKI, W. MITKOWSKI // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : France : May 16–21, 2010 / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chaos w ujęciu teorii ergodycznej w modelu zaburzonej erytropoezy[Chaos in terms of ergodic theory to model of impaired erythropoiesis] / Paweł J. MITKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 129 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0470) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 121–129, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-449-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Evolution of density of states for delay blood cell production model / Paweł J. MITKOWSKI, Maciej J. Ogorzałek // W: NOLTA 2010 [Dokument elektroniczny] : international symposium on Nonlinear Theory and its Applications : September 5–8, 2010, Krakow, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Japan : IEICE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-4-88552-251-2. — S. 71–74. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Homogenization of layered materialsHomogenizacja materiałów warstwowych / P. MITKOWSKI, W. MITKOWSKI // W: KomPlasTech 2008 : informatyka w technologii metali : materiały XV konferencji : Korbielów, 6–9 stycznia 2008 / eds. F. Grosman, M. Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2008. — ISBN: 978-83-60958-06-3. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Homogenization of one dimensional elliptic systemHomogenizacja jednowymiarowego systemu eliptycznego / Paweł MITKOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2008 vol. 8 no. 3, s. 160–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Numerical analysis of existence of invariant and ergodic measure in the model of dynamics of red blood cell's production system / P. MITKOWSKI // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : France : May 16–21, 2010 / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Simulations of Lasota-Ważewska Equation / Paweł MITKOWSKI // W: Proceedings of the fourteenth national conference on Application of mathematics in biology and medicine : Leszno n. Warsaw, 17–20 September 2008 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Marek Bodnar, Urszula Foryś ; Department of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. University of Warsaw. — Warsaw : UW. IAMM, [2008]. — ISBN10: 83-903893-4-7. — S. 92–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sprzężenia zwrotne w systemach dynamicznych[Feedbacks in dynamical systems] / Paweł Józef MITKOWSKI // PAUza Akademicka [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności ; ISSN 1689-488X. — 2010 R. 2 nr 82, s. 2. — Tryb dostępu: http://pauza.krakow.pl/82_2_2010.pdf [2011-02-25]. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stepped basic function in the asymptotic homogenization of an elliptic systemSchodkowa funkcja bazowa w asymptotycznej homogenizacji systemu eliptycznego / Paweł J. MITKOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2012.16.1/automat.2012.16.1.45.pdf

 • słowa kluczowe: asymptotyczna homogenizacja, system eliptyczny

  keywords: asymptotic homogenization, elliptic system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Uwagi o równaniu Lasoty-WażewskiejRemarks about Lasota-Ważewska equation / Paweł MITKOWSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 2, s. 339–347. — Bibliogr. s. 346–347, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-02/Auto14.pdf

 • słowa kluczowe: zastosowania matematyki, równania różniczkowe, dynamika systemów biologicznych

  keywords: application of mathematics, differential equations, dynamics of biological systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wyznaczanie efektywnego współczynnika przewodności jednowymiarowego systemu eliptycznego metodą asymptotycznej homogenizacjiCalculation of effective conductivity of one-dimensional elliptic system using method of asymptotic homogenization / Paweł MITKOWSKI, Wojciech MITKOWSKI // W: KomPlasTech 2010 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : XVII konferencja : Białka Tatrzańska, 10–13 stycznia 2010 / Politechnika Śląska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-53-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: