Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Czudec, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem211
200811
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22
200811
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22
200811
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22
200811
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22
200811
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22
200811
2007111
  • Pionowa zmienność prametrów hydrogeologicznych w czwartorzędowym zbiorniku wód podziemnych (GZWP 450 – Dolina rzeki Wisły) na przykładzie profilu studni badawczej z poletka doświadczalnego AGHThe vertical variability of the hydrogeological parameters in the Quaternary groundwater basin (MGWB 450 – the Vistula river Valley) illustrated by the example of the AGH University of Science and Technology experimental field research well profile / Anna ŻUREK, Łukasz CZUDEC // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — Wykaz autorów do cz. 2 i 3 zamieszczony w T. 13, cz. 3.. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 389–399. — Bibliogr. s. 398–399, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Zagrożenie ujęcia wód czwartorzędowych w wyniku wielkopowierzchniowego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego susbstancjami ropopochodnymi[Hazard to the water intake from Quaternary sediments at the result of diffuzed oil-hydrocarbons contamination] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Łukasz CZUDEC // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2008]. — ISBN10: 83-904408-6-5. — S. 89–97. — Bibliogr. s. 97

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: