Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Sermet, dr inż.

poprzednio: Szwed

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0360-9642

ResearcherID: S-5565-2018

Scopus: 25028746600

PBN: 900485

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Advantages and disadvantages of coal exploitation methods
2
 • Aktualne problemy dokumentowania złóż kopalin węglanowych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich
3
 • Baza zasobowa węgla kamiennego w Polsce dla podziemnego zgazowania
4
 • Charakterystyka przerostów płonnych w pokładzie 384 północnej części LZW
5
 • Co z jakością informacji geologicznej?
6
 • Correlation between ash contents and intercalations of barren rocks in selected deposits of bituminous coal - the Lublin Coal Basin case study, Poland
7
 • Dawne górnictwo kruszcowe na Ziemi Krzeszowickiej
8
 • Dokładność szacowania zawartości pierwiastków towarzyszących złożom $Cu-Ag$ LGOM
9
 • Dokumentowanie geologiczne zagospodarowanych złóż kamieni budowlanych i drogowych na przykładzie złoża piaskowców w Lipowicy k. Dukli
10
 • Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania
11
 • Environmental limitations for underground coal gasification – the Lublin Coal Basin case study (east part of Poland)
12
 • Evaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland)
13
 • Evaluation of coal resources for underground gasification in Poland
14
 • Gentrification and adaptation of the post-exploitation area - the Cracow region case study (Poland)
15
 • Gentryfikacja terenu pogórniczego na przykładzie złoża porfiru Miękinia Wschód
16
 • Geodiversity and raw materials values in the southern part of the Holy Cross Mountains
17
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na świętokrzyskich złożach kopalin węglanowych
18
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na złożach kamieni drogowych i budowlanych
19
 • Geologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż dolomitu rejonu Piskrzyn–Janczyce w Górach Świętokrzyskich
20
 • Geologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż kopalin węglanowych
21
 • Geotopy południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
22
 • Gipsy, siarka i wody mineralne od Doliny Nidy do Ziemi Tarnobrzeskiej
23
 • Główne czynniki ograniczające stosowanie podziemnego zgazowania w polskich złożach węgla kamiennego
24
 • Górnictwo i hutnictwo tatrzańskie
25
 • Hawiarskie szlaki Tatr Polskich