Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kostka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2062-6476

ResearcherID: S-6506-2018

Scopus: 56995820900

PBN: 900421

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza geostatyczna przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń metalicznych osadów jeziora Wigry w zależności od typu osadów i ich głębokości z wykorzystaniem GIS
2
 • Analiza przestrzennego rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem cyfrowej obróbki danych metodą analizy wieloczynnikowej
3
 • Analiza struktury populacji mikroorganizmów pochodzących z wód strefy hyporeicznej Białej Przemszy
4
 • Distribution of ${Fe, Mn}$ and ${Zn}$ in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake, (NE Poland)
5
 • Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake, (NE Poland)
6
7
 • Factors affecting on spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry Lake
8
 • Factors affecting spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry lake
9
 • Lead in the environment of Lake Wigry (NE Poland)
10
 • Metale śladowe w osadach jeziora Wigry
11
 • Mikrobiologia środowiska
12
 • Ołów w środowisku Jeziora Wigry
13
 • Preliminary studies of microbial community structure in Przemsza River and Biała Przemsza River water system, influenced by lead and zinc mining (Silesia, southern Poland)
14
 • Role of clay minerals in the heavy metals deposition on the Upper Vistula flood plains at the area of Krakow city (Poland)
15
 • Spatial and geochemical aspects of heavy metal distribution in lacustrine sediments, using the example of Lake Wigry (Poland)
16
 • Transport i akumulacja metali ciężkich w osadach jeziornych
17
 • Use of GIS for spatial analysis of heavy metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland)
18
 • Wpływ posypywania dróg solą na stan jakości środowiska glebowego w Krakowie
19
 • Zmienność przestrzenna zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora Wigry