Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Biedrawa, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 3–10
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzji
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 284–291
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEdukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w opinii mieszkańców woj. małopolskiego
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoEkonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny. — 2011 nr 2, s. 25–27
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych Kanady i Stanów Zjednoczonych
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoInżynieria Ekologiczna. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 88–96. — tekst: http://www.archive.ecoeet.com/pdf/23/9.pdf
6
 • [referat, 2010]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych wybranych krajów świata
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoOdpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — S. 150–160
7
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdea zrównoważonego rozwoju i jego wskaźniki
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoDIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli : [monografia] / pod red. Veroniki Stoffove^{j}, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, PL, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komárno, Sk. — Kraków : cop. IT UP, 2011. — S. 470–478
8
 • [skrypt, 2010]
 • TytułLaboratorium z ochrony środowiska
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA ; pod red. Wiktorii SOBCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 169, [5] s.
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułManagement of municipal waste in national parks of Europe
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA
  ŹródłoTeka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin. — 2011 t. 8, s. 159–168. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/92913/mainfile.pdf?handler=pdf
10
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułModele zarządzania gospodarką odpadami na terenach przyrodniczo cennych – założenia
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — S. 330–338
11
 • [referat, 2009]
 • TytułModele zarządzania odpadami komunalnymi
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 275–281
12
 • [referat, 2009]
 • TytułModelowanie gospodarki odpadami na terenach przyrodniczo cennych – wstępna charakterystyka
  AutorzyBIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria
  ŹródłoTrendy ve vzdělávání 2009 [Dokument elektroniczny] : informační technologie a technické vzdělávání : Olomouc, 25. června 2009 : monografie z mezinárodní konference TVV 2009 / eds. Miroslav Chráska, [et al.] ; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra technické a informačni výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Ústav informatiky. — Olomouc : UP, 2009. — S. 31–37
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości rozwoju agroturystyki w Małopolsce
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Oksana N. Nagornûk, Agnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Opolski. Nauki Techniczne. — 2008 z. 25: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, s. 105–111
14
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułPolityka ekologiczna gminy w zakresie gospodarki odpadami
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoDIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli : [monografia] / pod red. Veroniki Stoffove^{j}, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, PL, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komárno, Sk. — Kraków : cop. IT UP, 2011. — S. 421–430
15
 • [referat, 2007]
 • TytułRekultywacja terenów o wysokich walorach środowiskowych – wstępna charakterystyka
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA, Anna NOWAKOWSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 273–279
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSystemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiem
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2011 nr 2 cz. 1, s. 325–336. — tekst: http://eti.ur.edu.pl/static/img/k01/kwartalnik/2011/ETI_1_11.pdf
17
 • [referat, 2008]
 • TytułŚwiadomość ekologiczna młodzieży szkół średnich
  AutorzyBIEDRAWA Agnieszka
  ŹródłoModernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference : [30.1.–31.1.2008, Hradec Králové], [T.] 2 / ed. René Drtina ; Univerzita Hradec Králové. Pedagogická Fakulta. — Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. — S. 17–21
18
 • [referat, 2008]
 • TytułThe influence of tradition on degradation of environmental ethics values
  AutorzySOBCZYK Wiktoria, BIEDRAWA Agnieszka, Filipiak Agnieszka
  ŹródłoTVV 2008 [Dokument elektroniczny] : monografie z konference Trendy Ve Vzdělávání 2008 : informační technologie a technickě vzdělávání : 4. – 5. června, 2008 Olomouc / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy. — Olomouc : VOTOBIA, 2008. — S. 598–600
19
20
 • [referat, 2010]
 • TytułWielokryterialna metoda rozwiązywania zadań decyzyjnych
  AutorzyBIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria
  Źródło„Inżynieria procesowa w ochronie środowiska” : XXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Opole–Piechowice, 07–09 czerwiec 2009 / Katedra Inżynierii Procesowej. Uniwersytet Opolski. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 5
21
 • [referat, 2008]
 • TytułZagrożenia terenów przyrodniczo cennych na przykładzie Zakopanego (Polska)
  AutorzyBIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria
  ŹródłoTVV 2008 [Dokument elektroniczny] : monografie z konference Trendy Ve Vzdělávání 2008 : informační technologie a technickě vzdělávání : 4. – 5. června, 2008 Olomouc / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy. — Olomouc : VOTOBIA, 2008. — S. 524–528
22
 • [referat, 2008]
 • TytułZagrożenia terenów przyrodniczo cennych wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami
  AutorzyAgnieszka BIEDRAWA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 53–59