Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Biedrawa, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem221498
201211
2011523
201071123
2009312
2008541
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22175
201211
2011541
2010761
2009321
2008541
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22184
201211
201155
201077
2009321
2008523
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22220
201211
2011514
201077
200933
200855
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22814
201211
2011514
2010743
2009321
200855
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22139
201211
2011541
2010734
2009321
2008532
2007111
 • AHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : [s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7342-266-7. — S. 3–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzjiAHP – computers methods for complex decision support / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 284–291. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwojuEducation – ecology – eco-development, i. e. how to implement the sustainable development rules / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-7586-042-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w opinii mieszkańców woj. małopolskiego[Municipal waste management in the opinion of residents of Małopolska region] / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // Ekonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny ; ISSN 1731-6944. — 2011 nr 2, s. 25–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych Kanady i Stanów ZjednoczonychMunicipal waste management in national parks of Canada and the United States of America / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 88–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.archive.ecoeet.com/pdf/23/9.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych wybranych krajów świataMunicipal waste management in national parks of selected countries of the world / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 150–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — Błąd w nazwisku p. Agnieszki Biedrawy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Idea zrównoważonego rozwoju i jego wskaźnikiIdea of sustainable development and its factors / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // W: DIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli : [monografia] / pod red. Veroniki Stoffove\^{j}, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, PL, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komárno, Sk. — Kraków : cop. IT UP, 2011. — ISBN: 978-83-7271-678-1. — S. 470–478. — Bibliogr. s. 476–477, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Laboratorium z ochrony środowiska[Laboratory of environment protection] / Agnieszka BIEDRAWA, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA ; pod red. Wiktorii SOBCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 169, [5] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1715). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-282-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Management of municipal waste in national parks of EuropeZarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie parków narodowych Europy / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/92913/mainfile.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, park narodowy, zarządzanie odpadami komunalnymi

  keywords: environmental protection, municipal waste management, national park

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modele zarządzania gospodarką odpadami na terenach przyrodniczo cennych – założenia[Models of the waste management of valuable natural areas – assumptions] / Agnieszka BIEDRAWA // W: Edukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 = Education – Technology – Computer Science : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — ISBN: 978-83-7586-025-2. — S. 330–338. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modele zarządzania odpadami komunalnymiModels of municipal waste management / Agnieszka BIEDRAWA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie gospodarki odpadami na terenach przyrodniczo cennych – wstępna charakterystykaModeling of utilities economy on the nature precious areas – the insight characteristics / BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria // W: Trendy ve vzdělávání 2009 [Dokument elektroniczny] : informační technologie a technické vzdělávání : Olomouc, 25. června 2009 : monografie z mezinárodní konference TVV 2009 / eds. Miroslav Chráska, [et al.] ; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra technické a informačni výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Ústav informatiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : UP, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: Mezinárodní vědecko-odborná konference ; ISO 9660 with Joliet and Rock Ridge extensions. — ISBN: 978-80-7220-316-1. — S. 31–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 36–37, Res., Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji Monografie díl. 1)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości rozwoju agroturystyki w Małopolsce[Possibilities of agro-tourism development in Małopolska region] / Wiktoria SOBCZYK, Oksana N. Nagornûk, Agnieszka BIEDRAWA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Opolski. Nauki Techniczne ; ISSN 1427-6623. — 2008 z. 25: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, s. 105–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polityka ekologiczna gminy w zakresie gospodarki odpadamiDistrict environmental policy on waste management / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // W: DIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli : [monografia] / pod red. Veroniki Stoffove\^{j}, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, PL, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komárno, Sk. — Kraków : cop. IT UP, 2011. — ISBN: 978-83-7271-678-1. — S. 421–430. — Bibliogr. s. 429–430, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rekultywacja terenów o wysokich walorach środowiskowych – wstępna charakterystykaThe restoration of terrains of high environmental values – the preliminary profile / Agnieszka BIEDRAWA, Anna NOWAKOWSKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 273–279. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiemInformation systems in the modeling process of environmental management / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2011 nr 2 cz. 1, s. 325–336. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: http://eti.ur.edu.pl/static/img/k01/kwartalnik/2011/ETI_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zarządzanie środowiskiem

  keywords: environmental management, protection of environment, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Świadomość ekologiczna młodzieży szkół średnich[The ecological consciousness of youth from high school] / BIEDRAWA Agnieszka // W: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference : [30.1.–31.1.2008, Hradec Králové], [T.] 2 / ed. René Drtina ; Univerzita Hradec Králové. Pedagogická Fakulta. — Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. — (Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů ; ISSN 1214-0554). — ISBN: 978-80-7041-154-4. — S. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of tradition on degradation of environmental ethics values / SOBCZYK Wiktoria, BIEDRAWA Agnieszka, Filipiak Agnieszka // W: TVV 2008 [Dokument elektroniczny] : monografie z konference Trendy Ve Vzdělávání 2008 : informační technologie a technickě vzdělávání : 4. – 5. června, 2008 Olomouc / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : VOTOBIA, 2008. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-80-7220-311-6. — S. 598–600. — Bibliogr. s. 600, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wielokryterialna metoda rozwiązywania zadań decyzyjnych[AHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks] / BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria // W: „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska” : XXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Opole–Piechowice, 07–09 czerwiec 2009 / Katedra Inżynierii Procesowej. Uniwersytet Opolski. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zagrożenia terenów przyrodniczo cennych na przykładzie Zakopanego (Polska)The threat of valuable terrains of nature on example of Zakopane (Poland) / BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria // W: TVV 2008 [Dokument elektroniczny] : monografie z konference Trendy Ve Vzdělávání 2008 : informační technologie a technickě vzdělávání : 4. – 5. června, 2008 Olomouc / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : VOTOBIA, 2008. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-80-7220-311-6. — S. 524–528. — Bibliogr. s. 528, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zagrożenia terenów przyrodniczo cennych wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadamiThe threat of valuable terrains of nature resulting of inappropriate economy with waste / Agnieszka BIEDRAWA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: