Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Kraszewska, dr inż.

poprzednio: Kapusta

adiunkt

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-kair


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7270-5120 orcid iD

ResearcherID: G-4587-2013

Scopus: brak

PBN: 5e70922c878c28a04739116f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych metod ustalania wielkości partii dostawy
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 415–424
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2022]
 • TytułForecasting models for Polish coal mining accidents
  AutorzyMarta KRASZEWSKA, Nataliia KASHPRUK, Jerzy BARANOWSKI, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoMMAR 2022 : 26textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 22–25 August 2022, Międzyzdroje, Poland : abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk, [2022]. — S. 64
 • keywords: forecasting, time series, coal mining, exponential smoothing, safety accidents, fatal accidents

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MMAR55195.2022.9874303

4
 • [chapter, 2003]
 • TytułGlobalizacja — tak, ale za jaką cenę? : próba podsumowania dotychczasowego przebiegu procesu globalizacji z uwzględnieniem związanych z nim niebezpieczeństw
  AutorzyMarta KAPUSTA
  ŹródłoGlobalizacja i integracja : wyzwania dla gospodarki i rozwoju / pod red. Franciszka Piontka ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. Katedra Teorii i Programowania Rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. — Bielsko-Biała ; Bytom : ATH ; WSEiA, 2003. — S. 121–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [proceedings, 2005]
 • TytułInformation model IFS Sales & Marketing – project for “Dolmex” Company : abstract
  AutorzyMarta KAPUSTA, Dominik JARCZYK
  ŹródłoPD FCCS'2005 : 1textsuperscript{st} Polish and international PD Forum-Conference on Computer Science : April 11–14, 2005, Łódź – Bronisławów, Poland : program / Academy of Humanities and Economics in Łódź. — [Łódź : AHE], [2005]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [monograph, 2018]
 • TytułInnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : studia przypadków
  AutorzyWiesław Danielak, Mariusz KAPUSTA, Marta KRASZEWSKA
  DetailsWrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe, 2018. — 121 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [monograph, 2017]
 • TytułKonkurencyjność przedsiębiorstw [Dokument elektroniczny] : sposoby budowania przewagi konkurencyjnej : monografia
  AutorzyMarta KRASZEWSKA, Klaudia Pujer
  DetailsWrocław : Wydawnictwo Exante, 2017. — 117 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [proceedings, 2015]
 • TytułModel sieci neuronowej do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 : streszczenie
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, opcje, modele wyceny opcji, model Blacka-Scholesa, index WIG20

  keywords: neural networks, artificial intelligence, options, option pricing, Black-Scholes model, index WIG20

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [chapter, 2015]
 • TytułModel sieci neuronowej do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoZarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 179–194
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, opcje, modele wyceny opcji, model Blacka-Scholesa, index WIG20

  keywords: neural networks, artificial intelligence, options, option pricing, Black-Scholes model, index WIG20

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [proceedings, 2010]
 • TytułNeural networks and the valuation of derivatives : some insights into the pricing of stocks index options
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoContemporary trends in management and finance : theory and practice : 4th edition of the Economic international conference : Warsaw, 2010, November 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} / eds. Marta Sierpińska, Piotr Szczepankowski ; University of Finance and Management in Warsaw. — Warsaw : Wizja Press & IT, 2010. — S. 177–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [chapter, 2023]
 • TytułNowe podejście do zarządzania wiedzą w organizacji : studium przypadku – platforma narzędziowa SELF w firmie Soneta
  AutorzyMarta KRASZEWSKA, Wojciech KRASZEWSKI, Jadwiga Wojtas
  ŹródłoNauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 7. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — S. 95–108
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, platforma narzędziowa SELF, Soneta Elevation LifeCycle Platform, technologie informatyczne

  keywords: knowledge management, information technology, SELF tool platform, Soneta Elevation LifeCycle Platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-37-1_7

12
 • [chapter, 2003]
 • TytułNowoczesne sposoby zarządzania firmą przy wykorzystaniu narzędzia typu MRP – IFS Applications
  AutorzyMarta KAPUSTA
  ŹródłoMłodzież akademicka a współczesna nauka : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2003. — S. 51–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2023]
 • TytułOccupational diseases forecasting for Polish coal mining based on Prophet algorithm
  AutorzyNataliia KASHPRUK, Marta KRASZEWSKA, Jerzy BARANOWSKI, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoMMAR 2023 [Dokument elektroniczny] : 27textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 22–25 August 2023, Międzyzdroje, Poland : on line proceedings : technical papers. — Piscataway : IEEE, cop. 2023. — S. 246–250
 • keywords: numerical modelling, forecasting, time series, coal mining, pneumoconiosis, occupational diseases, Prophet algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MMAR58394.2023.10242495

14
15
 • [proceedings, 2007]
 • TytułPrzegląd modeli ustalania wielkości partii produkcyjnej dla pojedynczego wyrobu przy nieograniczonych zasobach
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 31–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [proceedings, 2005]
 • TytułRaportowanie w systemach klasy ERP
  AutorzyDominik JARCZYK, Marta KAPUSTA
  ŹródłoSelected problems of computer science : PD FCCS'2005 : proceedings of the 1textsuperscript{st} Polish and international PD Forum-Conference on Computer Science : April 11–14, 2005, Łódź, Bronisławów, Poland / eds. Danuta Rutkowska [et al.] ; Academy of Humanities and Economics. — cop. Łódź ; Warsaw : AHE ; Academic Publishing House EXIT, 2005. — S. 616–623
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [proceedings, 2005]
 • TytułReporting in ERP type systems : streszczenie
  AutorzyDominik JARCZYK, Marta KAPUSTA
  ŹródłoPD FCCS'2005 : 1textsuperscript{st} Polish and international PD Forum-Conference on Computer Science : April 11–14, 2005, Łódź – Bronisławów, Poland : program / Academy of Humanities and Economics in Łódź. — [Łódź : AHE], [2005]. — S. 28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [monograph, 2018]
 • TytułStrategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji [Dokument elektroniczny]
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Marta KRASZEWSKA, Wojciech KRASZEWSKI
  DetailsWrocław : Wydawnictwo Exante, 2018. — 116 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [journal paper, 2008]
 • TytułSzeregowanie prac przygotowawczych w kopalni – algorytmy symulacyjne
  AutorzyLidia DUTKIEWICZ, Edyta KUCHARSKA, Marta KRASZEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 79–93
 • słowa kluczowe: model algebraiczno-logiczny, proces decyzyjny, optymalizacja lokalna, symulacja dyskretna

  keywords: discrete simulation, local optimization, algebraic-logical model, decision process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [chapter, 2021]
 • TytułSztuczna inteligencja w wycenie instrumentów pochodnych : studium przypadku dla opcji na indeks WIG20
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoNauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 1. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 111–128
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, instrumenty pochodne, opcje, indeks WIG20, model Mertona

  keywords: artificial neural networks, derivatives, options, Merton model, WIG20 index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-47-2_7

21
 • [article, 2008]
 • TytułWielopoziomowy system planowania produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 2, s. 295–304. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-02/Auto11.pdf
 • słowa kluczowe: planowanie produkcji, wielopoziomowy system planowania produkcji

  keywords: production planning, multi-level system of production planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [article, 2005]
 • TytułWybrane metody ustalania wielkości partii dostawy w planowaniu zasobów produkcyjnych
  AutorzyMarta KAPUSTA
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2005 t. 50 z. 1, s. 53–64. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-1/50-1-06.pdf
 • słowa kluczowe: algorytm Silvera-Meala, metody ustalania wielkości partii dostawy, dynamiczne wielkości zamówień, najniższy łączny koszt jednostkowy, najniższy koszt łączny

  keywords: delivery lot sizing techniques, dynamic lot sizing, Least Unit Cost Heuristic, Least Total Cost Heuristic, Silver-Meal Heuristic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2010]
 • TytułWycena europejskiej opcji sprzedaży z wykorzystaniem modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 507–514
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [proceedings, 2006]
 • TytułZastosowanie algorytmów mrówkowych do wybranych problemów optymalizacji dyskretnej
  AutorzyMarta KAPUSTA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — S. 59–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [article, 2011]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
  AutorzyMarta KRASZEWSKA
  ŹródłoPAR Pomiary Automatyka Robotyka. — 2011 R. 15 nr 12, s. 220–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: