Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Cenospheres from fly ashes as catalytic supports of high application potential
2
 • Exploring the multifunctionality of mechanochemically synthesized $\gamma-Alumina$ with incorporated selected metal oxide species
3
 • Katalityczne metody chemicznego zagospodarowania ditlenku węgla do paliw alternatywnych
4
 • Meta-analysis of $CO_{2}$ conversion, energy efficiency, and other performance data of plasma-catalysis reactors with the open access PIONEER database
5
 • $NH_3-SCR$ catalytic performance of natural clinoptilolite modified with hydrotalcite-like phase
6
 • One-pot synthesized Fe-ITQ-2 as catalyst for selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia – the effect of iron loading
7
 • Optimization of $Co-Ni-Mg-Al$ mixed-oxides $CO_{2}$ methanation catalysts with solution combustion synthesis: on the importance of $Co$ incorporation and basicity
8
 • Porównanie właściwości fizykochemicznych i katalitycznych glinokrzemianów warstwowych na przykładzie bentonitu i MCM-36
9
 • Synthesis, characterization, and $NH_{3}-SCR$ catalytic performance of Fe-modified MCM-36 intercalated with various pillars
10
 • Unveiling the potential of surfactant Pluronic-P123 application during the synthesis of Ni-hydrotalcite-derived catalysts for low-temperature $CO_{2}$ methanation: a novel approach
11
 • Węgle aktywne modyfikowane miedzią oraz promowane cerem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem (${SCR-NH_3}$)
12
 • Why is calcium an effective promoter for plasma $CO_{2}$ methanation over polymer P123-modified NiMgAlOx-mixed oxide catalysts?