Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Katalityczne metody chemicznego zagospodarowania ditlenku węgla do paliw alternatywnych[Catalytic methods for chemical utilization of carbon dioxide into alternative fuels] / Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK // W: IV forum paliw alternatywnych [Dokument elektroniczny] : [Częstochowa], 15–17 marca 2023 r. : book of abstract. — [Częstochowa : Politechnika Częstochowska], [2023]. — S. [27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://forumpaliwalternatywnych.pl/wp-content/uploads/2023/03/book-of-abstract.pdf [2023-03-27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Porównanie właściwości fizykochemicznych i katalitycznych glinokrzemianów warstwowych na przykładzie bentonitu i MCM-36[Comparison of the physicochemical and catalytic properties of layered aluminosilicates using bentonite and MCM-36 as examples] / Agnieszka SZYMASZEK-WAWRYCA, Urbano Díaz, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK // W: FGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 16-20 kwietnia 2023 : abstrakty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2023. — S. 159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fgf.umcs.pl/sites/default/files/node_gallery/abstrakty/abstrakts-FGF-2023-v4.pdf [2023-05-08]. — Bibliogr. s. 159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Węgle aktywne modyfikowane miedzią oraz promowane cerem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem (${SCR-NH_3}$)[Copper-modified and/or cerium-promoted activated carbons as catalysts in the selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia (${SCR-NH_3}$)] / Bogdan SAMOJEDEN, Marwa SAAD, Monika MOTAK // W: FGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 16-20 kwietnia 2023 : abstrakty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2023. — S. 170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fgf.umcs.pl/sites/default/files/node_gallery/abstrakty/abstrakts-FGF-2023-v4.pdf [2023-05-08]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zeolitowy katalizator do selektywnej redukcji $NO_{x}$ amoniakiem i sposób jego wytwarzania[Zeolite catalyst for selective $NO_{x}$ reduction with ammonia and method of its preparation] / Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena Saramok, Marek Inger, Monika Ruszak, Marcin Wilk, Katarzyna Antoniak-Jurak, Monika MOTAK, Agnieszka SZYMASZEK-WAWRYCA, Bogdan SAMOJEDEN. — Int.Cl.: B01J 29/072\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 441039 A1 ; Opubl. 2023-10-30. — Zgłosz. nr P.441039 z dn. 2022-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL441039A1.pdf

 • słowa kluczowe: katalizator zeolitowy, selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu amoniakiem, sposób wytwarzania

  keywords: zeolite catalyst, selective catalytic reduction of nitrogen oxide by ammonia, preparation method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: