Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Application of natural clinoptilolite modified with transition metals in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
2
  • Catalytic activity of natural clinoptilolite modified with iron by various methods in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia $(NH_{3}-SCR)$
3
  • Catalytic potential of modified natural clays in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
4
  • Catalytic properties of natural and synthetic layered aluminosilicates intercalated with metal oxide pillars in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
5
6
  • Influence of $SO_{2}$ poisoning on catalytic performance of modified zeolites in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia ($NH_{3}-SCR$)
7
  • Influence of the preparation procedure of $MCM-36$ modified with iron on its catalytic activity in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
8
  • ITQ-2 modyfikowany metalami d-elektronowymi jako katalizator w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_3-SCR$)
9
  • Modified zeolite catalyst for a $NO_{x}$ selective catalytic reduction process in nitric acid plants
10
  • Natural zeolite as a precursor of the catalyst for the reduction of nitrogen oxides from tail gases in a nitric acid plant
11
  • Toward development of single-atom ceramic catalysts for selective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$
12
  • Właściwości fizykochemiczne katalizatorów glinokrzemianowych modyfikowanych miedzią
13
  • Wpływ metody nanoszenia fazy aktywnej w zeolitach ITQ-2 na efektywność reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem