Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of natural clinoptilolite modified with transition metals in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
2
 • Catalytic potential of modified natural clays in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
3
 • Catalytic properties of natural and synthetic layered aluminosilicates intercalated with metal oxide pillars in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
4
 • Influence of the preparation procedure of $MCM-36$ modified with iron on its catalytic activity in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
5
 • ITQ-2 modyfikowany metalami d-elektronowymi jako katalizator w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_3-SCR$)
6
 • Natural zeolite as a precursor of the catalyst for the reduction of nitrogen oxides from tail gases in a nitric acid plant
7
 • Właściwości fizykochemiczne katalizatorów glinokrzemianowych modyfikowanych miedzią
8
 • Wpływ metody nanoszenia fazy aktywnej w zeolitach ITQ-2 na efektywność reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem