Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Characterization of functionalized activated carbon doped with copper and its effect on $DeNOx$ catalytic efficiency
2
 • Deactivation of $V_{2}O_{5}−WO_{3}/TiO_{2}DeNOx$ catalyst under commercial conditions in power production plant
3
 • HKUST-1-supported cerium catalysts for CO oxidation
4
5
 • Katalizator komercyjny procesu selektywnej redukcji katalitycznej ($NH_3-SCR$) – współczesne wyzwania i nowoczesne rozwiązania
6
 • MCM-22, MCM-36, and ITQ-2 zeolites with different Si/Al molar ratios as effective catalysts of methanol and ethanol dehydration
7
 • Modified bentonite-derived materials as catalysts for selective catalytic reduction of nitrogen oxides
8
 • Modyfikowany klinoptylolit funkcjonalizowany żelazem i miedzią lub cerem jako katalizator selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem $(NH_{3}-SCR)$
9
 • Porównanie właściwości katalitycznych zeolitów naturalnych i syntetycznych w procesie selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_3-SCR$)
10
 • Selective catalytic reduction of $NO$ with ammonia at low temperature over Cu-promoted and N-modified activated carbon
11
 • $SO_{2}$ poisoning and recovery of copper-based activated carbon catalysts for selective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ at low temperature
12
 • Solution combustion synthesis-derived materials in selective catalytic reduction of $NO_{x} (NH_{3}-SCR)$
13
 • The application of modified layered double hydroxides in selective catalytic reduction of nitrogen oxides by ammonia $(NH_{3}-SCR)$
14
 • The deactivation of industrial SCR catalysts - a short review
15
 • The enhanced performance of $N-modified$ activated carbon promoted with Ce in selective catalytic reduction of $NO_{x}$ with $NH_{3}$