Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako efektywne katalizatory procesu $NH_{3}-SCR$
2
 • Comparison of nano-oxide products from solution combustion synthesis and thermal decomposition of hydrotalcites
3
 • Comparison of properties of nano-oxide $DeNO_{x}$ catalysts prepared via different synthesis routes
4
 • Effect of modulator on the physico-chemical properties of HKUST-1
5
 • Hydrotalcite derived $Cu-Mg-Al$ and $Ce/Cu-Mg-Al$ mixed metal oxides as effective catalysts for selective oxidation of ammonia to dinitrogen
6
 • Investigation of $CO_{2}$ sorption over the hydrotalcites prepared via alternative methods
7
 • Mieszane tlenki o zmiennej zawartości CuO jako katalizator do procesu $SCR-NH_{3}$
8
 • Mikrosfery z popiołów lotnych jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej $NO$ amoniakiem
9
 • $NH_{3}-SCR$ over hydrotalcite-derived mixed metal oxides containing manganese
10
 • Popioły lotne jako prekursory alternatywnych katalizatorów procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_{3}-SCR$)
11
 • Selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia ($NH_{3}-SCR$) over fly ash-derived catalysts
12
 • Study of $SO_{2}$ effect on selective catalytic reduction of NOx with $NH_{3}$ over $CuOx−CeO_{2}$/Activated Carbon
13
 • TG/DSC analysis of the kinetics of catalytic pyrolysis of algal biomass using hydrotalcite
14
 • Wermikulity modyfikowane metalami d–elektronowymi jako katalizatory w procesach $DeNO_{x}$
15
 • Zastosowanie glinokrzemianów w redukcji emisji tlenków azotu ze źródeł stacjonarnych