Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako efektywne katalizatory procesu $NH_{3}-SCR$
2
 • Analysis of the possibility of using MCM-41 mesoporous material from fly ash to remove NOx from waste gases
3
 • Cenosfery modyfikowane kobaltem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem
4
 • Cenosfery modyfikowane metalami przejściowymi jako katalizatory w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych
5
 • Comparison of hydrotalcite-like materials prepared by different synthesis methods
6
 • Comparison of nano-oxide products from solution combustion synthesis and thermal decomposition of hydrotalcites
7
 • Comparison of properties of nano-oxide $DeNO_{x}$ catalysts prepared via different synthesis routes
8
 • Comparison of structure of hydrotalcite materials prepared by different synthesis methods
9
 • Dezaktywacja komercyjnych katalizatorów wanadowych
10
 • Dry and steam reforming of methane
11
 • Effect of modulator on the physico-chemical properties of HKUST-1
12
 • Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny]
13
 • Hydrotalcite derived $Cu-Mg-Al$ and $Ce/Cu-Mg-Al$ mixed metal oxides as effective catalysts for selective oxidation of ammonia to dinitrogen
14
 • Investigation of $CO_{2}$ sorption over the hydrotalcites prepared via alternative methods
15
 • Materiały warstwowe funkcjonalizowane do procesów katalitycznych
16
 • Mieszane tlenki o zmiennej zawartości CuO jako katalizator do procesu $SCR-NH_{3}$
17
 • Mikrosfery z popiołów lotnych jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej $NO$ amoniakiem
18
 • Modified bentonite-derived materials as catalysts for selective catalytic reduction of nitrogen oxides
19
 • Modified hydrotalcite-like derived materials as effective catalysts for $DeNO_{x}$ systems and $N_{2}O$ decomposition
20
 • Modified zeolites as alternative catalysts for syngas production
21
 • Modyfikowane cenosfery jako katalizatory do procesu $SCR-NH_{3}$
22
 • $NH_{3}-SCR$ over hydrotalcite-derived mixed metal oxides containing manganese
23
 • Novel nickel- and magnesium-modified cenospheres as catalysts for dry reforming of methane at moderate temperatures
24
 • Otrzymywanie zeolitów z popiołów lotnych
25
 • Popioły lotne jako prekursory alternatywnych katalizatorów procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_{3}-SCR$)