Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2019]
 • TytułAktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako efektywne katalizatory procesu $NH_{3}-SCR$
  AutorzyAgnieszka SZYMASZEK, Gabriela Polak, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2019]
 • TytułCenosfery modyfikowane kobaltem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Joanna Kowal, Paulina SUMMA, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2019]
 • TytułCenosfery modyfikowane metalami przejściowymi jako katalizatory w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Justyna Owca, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Monika MOTAK
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułDezaktywacja komercyjnych katalizatorów wanadowych
  AutorzyMaciej ŻYRKOWSKI, Krzysztof Szczepanek, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [materiały konferencyjne (red.), 2019]
 • TytułEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów
  Autorzyedytor Bogdan SAMOJEDEN ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — 33 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułMateriały warstwowe funkcjonalizowane do procesów katalitycznych
  AutorzyMonika MOTAK, Anna BIAŁAS, Radosław DĘBEK, Dominik WIERZBICKI, Bogdan SAMOJEDEN
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 50–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2019]
 • TytułMieszane tlenki o zmiennej zawartości CuO jako katalizator do procesu $SCR-NH_{3}$
  AutorzyPaulina SUMMA, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoKITS 2019 [Dokument elektroniczny] : [KRK InnoTech Summit 2019] : VII edycja : [25 października 2019 r., Kraków] / oprac. Barbara Markowicz. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2019]
 • TytułMikrosfery z popiołów lotnych jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej $NO$ amoniakiem
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Wioletta Kowalczyk, Monika MOTAK
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2019]
 • TytułModyfikowane cenosfery jako katalizatory do procesu $SCR-NH_{3}$ : [abstrakt]
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Wioletta Kowalczyk, Monika MOTAK
  ŹródłoLI OKK : LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 20–22.03.2019, Kraków / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 2019. — S. 120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułOtrzymywanie zeolitów z popiołów lotnych
  AutorzyPopiela Agata, CZUMA Natalia, SAMOJEDEN Bogdan, ZARĘBSKA Katarzyna
  ŹródłoWspółczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018 [Dokument elektroniczny] : gospodarka obiegu zamkniętego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia, Moniki Czop i Magdaleny Bogackiej. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019. — S. 135–141
 • słowa kluczowe: popioły lotne, uboczne produkty spalania, sorbenty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2019]
 • TytułPopioły lotne jako prekursory alternatywnych katalizatorów procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_{3}-SCR$)
  AutorzyAgnieszka SZYMASZEK, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułPorównanie składu fazowego mieszanych tlenków otrzymanych alternatywnymi metodami
  AutorzyPaulina SUMMA, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułRola miedzi w tlenkach pochodzenia hydrotalkitowego jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem $(NH_3-SCR)$
  AutorzyAgnieszka SZYMASZEK, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2019]
 • TytułSynteza materiałów mezoporowatych z popiołów lotnych do zastosowania w reakcji redukcji tlenku azotu(II) amoniakiem
  AutorzyPaweł BARAN, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2019]
 • TytułWermikulity funkcjonalizowane metalami przejściowymi jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Agnieszka SZYMASZEK, Monika MOTAK
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 64–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2019]
 • TytułWermikulity modyfikowane metalami d–elektronowymi jako katalizatory w procesach $DeNO_{x}$
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Agnieszka SZYMASZEK, Joanna Kowal, Monika MOTAK
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2019]
 • TytułWęgle aktywne modyfikowane związkami azotu jako katalizatory w procesach DeNOx
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułWłaściwości katalityczne materiałów na bazie wybranych odpadów z sektora energetyki
  AutorzyCuryło Karolina, SAMOJEDEN Bogdan, CZUMA Natalia, ZARĘBSKA Katarzyna
  ŹródłoWspółczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018 [Dokument elektroniczny] : gospodarka obiegu zamkniętego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia, Moniki Czop i Magdaleny Bogackiej. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019. — S. 329–335
 • słowa kluczowe: popioły lotne, odpady, kataliza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułZastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Joanna Drużkowska, Dorota Duraczyńska, Magdalena Poddębniak, Monika MOTAK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 vol. 98 nr 4, s. 541–545
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.4.5

20
 • [referat, 2019]
 • TytułZastosowanie glinokrzemianów w redukcji emisji tlenków azotu ze źródeł stacjonarnych
  AutorzyAgnieszka Szymaszek, Monika MOTAK, Bogdan SAMOJEDEN
  ŹródłoKITS 2019 [Dokument elektroniczny] : [KRK InnoTech Summit 2019] : VII edycja : [25 października 2019 r., Kraków] / oprac. Barbara Markowicz. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: