Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako efektywne katalizatory procesu $NH_{3}-SCR$
2
 • Cenosfery modyfikowane kobaltem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem
3
 • Cenosfery modyfikowane metalami przejściowymi jako katalizatory w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych
4
 • Dezaktywacja komercyjnych katalizatorów wanadowych
5
 • Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny]
6
 • Materiały warstwowe funkcjonalizowane do procesów katalitycznych
7
 • Mieszane tlenki o zmiennej zawartości CuO jako katalizator do procesu $SCR-NH_{3}$
8
 • Mikrosfery z popiołów lotnych jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej $NO$ amoniakiem
9
 • Modyfikowane cenosfery jako katalizatory do procesu $SCR-NH_{3}$
10
 • Otrzymywanie zeolitów z popiołów lotnych
11
 • Popioły lotne jako prekursory alternatywnych katalizatorów procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem ($NH_{3}-SCR$)
12
 • Porównanie składu fazowego mieszanych tlenków otrzymanych alternatywnymi metodami
13
 • Rola miedzi w tlenkach pochodzenia hydrotalkitowego jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem $(NH_3-SCR)$
14
 • Synteza materiałów mezoporowatych z popiołów lotnych do zastosowania w reakcji redukcji tlenku azotu(II) amoniakiem
15
 • Wermikulity funkcjonalizowane metalami przejściowymi jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem
16
 • Wermikulity modyfikowane metalami d–elektronowymi jako katalizatory w procesach $DeNO_{x}$
17
 • Węgle aktywne modyfikowane związkami azotu jako katalizatory w procesach DeNOx
18
 • Właściwości katalityczne materiałów na bazie wybranych odpadów z sektora energetyki
19
 • Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem
20
 • Zastosowanie glinokrzemianów w redukcji emisji tlenków azotu ze źródeł stacjonarnych