Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of natural and synthetic pillared aluminosilicates in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia
2
 • Catalytic activity of natural clinoptilolite modified with iron by various methods in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia $(NH_{3}-SCR)$
3
 • Comparison of hydrotalcite-like materials prepared by different synthesis methods
4
 • Influence of $SO_{2}$ poisoning on catalytic performance of modified zeolites in selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia ($NH_{3}-SCR$)
5
 • Influence of the amount of urea modification of activated carbon on DeNOx catalyst efficiency
6
 • Modified bentonite-derived materials as catalysts for selective catalytic reduction of nitrogen oxides
7
 • Modified hydrotalcite-like derived materials as effective catalysts for $DeNO_{x}$ systems and $N_{2}O$ decomposition
8
 • Modified zeolites as alternative catalysts for syngas production
9
 • Otrzymywanie zeolitów z popiołów lotnych
10
 • Porównanie własności katalitycznych modyfikowanych wermikulitów i węgli aktywnych w procesie $SCR-NH_{3}$
11
 • Selective catalytic reduction of NO with ammonia over functionalized activated carbon promoted with Cu
12
 • Selective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ at low temperature over $Cu-promoted-N-modified$ activated carbon
13
 • Selective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ at low temperature over $Cu-promoted-N-modified$ activated carbon
14
 • Solution combustion synthesis as an efficient method for a catalyst preparation
15
 • Solution combustion synthesis-derived materials in selective catalytic reduction of $NO_{x} (NH_{3}-SCR)$
16
 • The current and future trends in chemical $CO_{2}$ utilization
17
 • Węgle aktywne w procesach usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych
18
 • Właściwości katalityczne materiałów na bazie wybranych odpadów z sektora energetyki
19
 • Wpływ modyfikacji węgli aktywnych związkami azotu na ich właściwości fizykochemiczne