Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Samojeden, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7244-2102 orcid iD

ResearcherID: F-9890-2016

Scopus: 23098409600

PBN: 5e70922c878c28a04739127b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Catalytic properties of activated carbon in ${SCR-NH_{3}}$ / B. SAMOJEDEN, M. SAAD, A. BIAŁAS, M. MOTAK // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mn, Cu, Fe-modified cenospheres as catalysts in ${SCR-NH_{3}}$ / B. SAMOJEDEN, M. MOTAK, M. MOŻDŻEŃ, A. BIAŁAS, A. Mrowińska, J. Michoń // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modyfikowany karbonizat torfowy jako katalizator w reakcji ${SCR-NH_{3}}$[The modified peat-derived carbonizate as catalyst in ${NH_{3}-SCR}$ / B. SAMOJEDEN, A. BIAŁAS, D. Ciepliński, G. Daigneault, A. Głowa, E. Górecka-Sokalla, M. MOTAK // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 144-145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porównanie własności katalitycznych modyfikowanych wermikulitów i węgli aktywnych w procesie $SCR-NH_{3}$[Comparison of catalytic properties of modified vermiculites and activated carbons in the $SCR-NH_{3}$ process] / Marek MOŻDŻEŃ, Ewelina Brodawka, Magdalena Chorzępa, Magdalena Delega, Marta Gerke, Bogdan SAMOJEDEN // W: Współczesne problemy energetyki IV : [IV konferencja Ochrona środowiska i energetyka : Gliwice, 2016] : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2017. — Monografia została wydana dzięki aktywności studentów specjalności gospodarka odpadami. — ISBN: 978-83-930222-3-3. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wermikulit, węgiel aktywny, kataliza, scr, tlenki azotu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Selective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ on mixed alumina-iron (III) oxide pillared montmorillonite ”Cheto” Arizona, modified with hexamminecobalt (III) chloride / Paweł Ziemiański, Katarzyna KAŁAHURSKA, Bogdan SAMOJEDEN // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2017 vol. 35 iss. 9–10, s. 825–833. — Bibliogr. s. 832–833, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-31. — 15th Ukrainian-Polish symposium on Theoretical and experimental studies of interface phenomena and their technological applications. — tekst: https://goo.gl/CviHbr

  orcid iD
 • keywords: montmorillonite, oxidation, cobalt, iron, NH3, pillaring, selective catalytic reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0263617417710141

6
 • The influence of amount of copper of modified vermiculites on catalytic properties in $SCR-NH_{3}$ / Bogdan SAMOJEDEN, Marek Możdżeń // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02020, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_02020.pdf [2017-04-10]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402020

7
 • The influence of nitrogen groups introduced onto activated carbons by high- or low-temperature $NH_{3}$ treatment on $SO_{2}$ sorption capacity / Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2017 vol. 35 iss. 5–6, s. 572–581. — Bibliogr. s. 579–581, Abstr.. — 15th Ukrainian-Polish symposium on theoretical and experimental studies of interface phenomena and their technological applications. — tekst: https://goo.gl/fR6mZU

  orcid iD
 • keywords: ammonia, adsorption, activated carbon, SO2, XPS, X-ray photoelectron spectroscopy, ammoxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0263617417702153

8
 • The influence of pre-oxidation conditions on the DeNOx properties of the carbonaceous catalysts / B. SAMOJEDEN, M. SAAD, M. MOTAK // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: