Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kleszczewska-Zębala, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułApplication of modern glass fertilizers for in situ immobilization of Pb pollution in acidic soils
  AutorzyAnna Figuła, Anna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoIXtextsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3textsuperscript{rd}–6textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 26
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of modern glass fertilizers for {em in situ} immobilization of Pb pollution in acidic soils : [abstract]
  AutorzyA. Figuła, A. KLESZCZEWSKA, M. MANECKI, T. BAJDA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 259
3
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of modern glass ferttilizers in Phosphate Induced Metal Stabilization (PIMS)
  AutorzyA. Figuła, T. BAJDA, M. MANECKI, A. KLESZCZEWSKA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 356
4
 • [referat, 2008]
 • TytułAssaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method
  AutorzyEliza Kaltenberg, Anna KLESZCZEWSKA, Justyna FLIS, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoIXtextsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3textsuperscript{rd}–6textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 40
5
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAssaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method
  AutorzyE. Kaltenberg, A. KLESZCZEWSKA, J. FLIS, M. MANECKI, T. BAJDA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 263
6
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania podstawień anionowych w apatytach ołowiowych szeregu piromorfit-mimetyt metodą kolorymetryczną
  AutorzyEliza Kaltenberg, Justyna FLIS, Anna KLESZCZEWSKA
  ŹródłoKwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna : Miękinia, 16–18 V 2008 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 26–27
7
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCalorimetric method for measuring an arsenate concentration in the presence of phosphates
  AutorzyA. KLESZCZEWSKA, A. Cieśla, M. MANECKI, T. BAJDA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 10–11
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułImmobilization of $Pb^{2+}$ using new generation glass fertilizers
  AutorzyAnna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Anna Figuła, TOMASZ BAJDA
  ŹródłoFresenius Environmental Bulletin. — 2009 vol. 18 no. 7a, s. 1205–1209
9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMimetite formation from goethite adsorbed lead
  AutorzyAnna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoGeochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society. — 2007 vol. 71 iss. 15 suppl., s. A492. — tekst: https://goo.gl/e3BTmK
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMimetite formation from goethite-adsorbed ions
  AutorzyAnna KLESZCZEWSKA-ZĘBALA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA, John Rakovan, Olaf J. Borkiewicz
  ŹródłoMicroscopy and Microanalysis. — 2016 vol. 22 iss. 3, s. 698–705
11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMimetite formation from lead adsorbed on surface of emph{Bacillus Subtilis}
  AutorzyAnna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz BAJDA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 32, s. 91
12
 • [referat, 2008]
 • TytułPyromorphite formation from lead adsorbed on bacteria cells of Bacillus subtilis
  AutorzyAnna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz BAJDA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena, 13–18 April 2008. — [Vienna : EGU], [2008]. — S. [1–2]