Wykaz publikacji wybranego autora

Lyubomyr Petryszyn, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4168-3891

ResearcherID: O-6879-2015

Scopus: 55976325300

PBN: 913598

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 113, z ogólnej liczby 118 publikacji Autora


1
 • A new recurrence data encode method in information systems of managementNowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [5], Summ., Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptivnoe sžatie informacii na osnove binominal'nogo sčetaAdaptive compression based on binominal numbers / Borysenko A. A., PETRYSHYN L. B., Ivanchuk A. V., Skakovskaya A. N., Protasova T. A. // W: KryMiKo 2014 : SVČ-tehnika i telekommunikacionnye tehnologii : 24-â meždunarodnaâ krymskaâ konferenciâ : 7–13 sentâbrâ 2014 g., Sevastopol', Krym, Rossiâ : materialy konferencii, t. 1 = CriMiCo 2014 : microwave & telecommunication technology : 2014 24\textsuperscript{th} international Crimean conference : September 7–13, 2014, Sevastopol, Crimea, Russia : conference proceedings / IEEE etc.. — Moscow etc. : Weber Publishing, 2014. — ISBN: 978-966-335-413-2. — S. 385–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr., Anot.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algoritmi pobudovi ortogonalnih bazisìv na osnovì rekursivnih funkcìj GaluaAlgorithms for constructing orthogonal basis from the recursive Galois functions / Natalìâ Previsokova, Lûbomir PETRYSZYN // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 15-20 travnâ 2017 roku, Ìvano-Frankìvs'k = Information technologies and computer modelling : proceedings of the International scientific conference : 2017 May, 15th to 20th Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ìvano-Frankìvs'k : PNU ìm. V. Stefanika, 2017. — ISBN: 978-617-7468-02-7. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Anot., Abstr.

 • keywords: discrete orthogonal transform, Galois functions system, transform base, basis properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analitičeskoe modelirovanie informacionnyh sistem avtomatizirovannogo upravleniâAnatytical modelling of infosystems of automated management / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 268–275. — Bibliogr. s. 274, Rez., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analìz bazisu Uolša âk perehìdnoï sistemi do sistem funkcìj ìz rekursivnim vporâdkuvannâmAnalysis of the walsh basis as the transitional system to recursive ordering functions systems / L. B. PETRYSHYN // W: ÌTKM 2016 [Dokument elektroniczny] : Ìnformacìjnì Tehnologiï ta Komp'ûterne Modelûvannâ : Mìžnarodna naukovo – praktična konferencìâ : 23–28 travnâ 2016 Ìvano-Frankìvs'k – Âremče / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — [Âremče : s. n.], [2016]. — S. 75–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://itcm.pnu.edu.ua/2016/docs/Petryshyn2.pdf [2017-02-08]. — Bibliogr. s. 79, Anot., Abstr.. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet, Ukraïna

 • keywords: Walsh functions, coding, Rademacher, Gray, number theoretical transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analìz efektivnostì peretvorennì formi ìnformacìï v sistemah koduvannâ Galua[Efficiency analysis of the information form conversion in the Galois coding systems / L. B. PETRYSHYN, W. WASZKIELEWICZ // W: Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j uŝìl'nennâ ìnformacìï : tezi dopovìdej peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : m. Vìnnicâ, Ukraïna 15–17 travnâ 2007 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni [etc.]. — Vìnnicâ : VNTU, 2007. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analìz efektivnostì zastosuvannâ fìbonaččì-podìbnih metodìv koduvannâ povìdomlen'Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods / M. L. Petrišin, L. B. PETRIŠIN // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2015 vip. 4, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet, Ukraïna

 • keywords: Fibonacci, code, binary, polibonacci, redundancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analìz sistemnih vlastivostej ta obgruntuvannâ efektivnostì metodìv peretvorennâ formi ìnformacìï[Analysis of systems properties and the efficiency of the information forms transformation of methods] / Petrišin L. B. // W: Ìnformacìjnì tehnologìї: problemi ta perspektivi [Dokument elektroniczny] : monografìâ / red. V. S. Ponomarenko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkìv : Vid. Rožko S. G., 2017. — e-ISBN: 978-966-97498-5-7. — S. 269–280. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://194.44.152.155/elib/local/r568.pdf

 • keywords: information form transformation, function system, basis, cod, code system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analìz ta klasifìkacìâ metodìv peretvorennâ geometričnih koordinat[Analysis and classification of the geometric coordinating transformation methods] / L. B. PETRYSHYN, V. V. Monasterec'kij // W: Teorìâ ta metodi obrobki signalìv : druga mìžnarodna naukova konferencìâ : 20–22 travnâ 2008 roku : tezi dopovìdej / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraìni, Nacìonal'nij avìacìjnij unìversitet. — Kiïv : [s. n.], 2008. — S. 99–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza procesowa zintegrowanych informatycznych systemów zarządzaniaProcess analysis of integrated information management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Agnieszka ROGÓŻ-DUDA // W: IST-2019 [Dokument elektroniczny] : Informacìjnì Sistemi ta Tehnologìï : materialì 8-ï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 9–14 veresnâ 2019, Kobleve-Harkìv, Ukraïna = IST-2019 : Information Systems and Technologies : proceedings of the 8-th international scientific and technical conference : September 9–14, 2019, Kobleve-Kharkiv, Ukraine / red. A. D. Tevâšev, L. B. Petryszyn, V. G. Kobzêv ; Ministerstvo Osvìti ta Nauki Ukraïni, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkiv : Harkìvskij Nacìonal'nij Unìversitet Radìoelektronîki, 2019. — e-ISBN: 987-617-7683-63-5. — S. 4–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://istconf.nure.ua/archive/ist_2019.pdf [2020-03-12]. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, systemy rozproszone, kooperacja sektorowa, modelowanie wizualizacyjne, procesy informacyjne

  keywords: management, distributed systems, information processes, sectoral cooperation, visualization modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of modern information encryption methodsAnaliza nowoczesnych metod szyfrowania informacji / Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25, s. 123–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.. — Artukuły laureatów XLIX sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of anti-grey code in digital components diagnosing / PETRYSHYN L. // W: 2\textsuperscript{nd} international conference on Computer algebra and information technologies : August 21–26, 2016, Odessa, Ukraine : abstracts = II mìžnarodna konferencìâ ”Komp'ûterna algebra ta ìnformacìjnì tehnologìï” : 21–26 serpnâ 2016 r., Odesa, Ukraïna : tezi dopovìdej / Ì. Ì. Mechanikov Odess National University. — Odesa : TEC, 2016. — ISBN: 978-617-7337-43-9. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Applying of the Walsh functions systems in navigation digital data processing / Lubomyr PETRYSHYN // W: MSNMC 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 IEEE 4th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control : October 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine : proceedings / Ministry of Education and Science of Ukraine, IEEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, National Aviation University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ukraine : IEEE], cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-1053-0. — S. 300–303. — Bibliogr. s. 303, Abstr.. — Dod. afiliacja - National University, Ukraine. — tekst: http://goo.gl/wtjsvP

 • keywords: Walsh, navigation signal processing, functions, Rademacher, Gray, phase interdependence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MSNMC.2016.7783166

14
 • Architektonika wieloprocesorowych komputeryzowanych systemów zarządzaniaArchitectonics of the multiprocessor computerized control systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: efektywność, system, obsługa, potok, prawdopodobieństwo

  keywords: efficiency, system, handling, stream, probability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Arhitektonika mnogoprocessornyh komp'ûterizovannyh sistem upravleniâArchitecture of the multiprocessor computerized management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 185–199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 196–198, Annot., Summ., Streszcz.. — Lubomyr PETRYSHYN – dod. afiliacja: Prikarpatskij Nacional'nyj Universitet

 • słowa kluczowe: efektywność, system, obsługa, potok, prawdopodobieństwo

  keywords: efficiency, system, handling, stream, probability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Automated routing system for massive servicing distantly located objectsAutomatyzowany system routingu dla celów obsługi masowej lokalnie odległych obiektów / Pavlo Chernovolenko, Taras Chuchvara, Anastasiia Davydok, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bìtorìêntovane koduvannâ maršrutìv v ìgrah ìz dvovimìrnim trasuvannâm[Bit oriented routes coding in games with two-dimensional tracing] / L. B. PETRIŠIN // W: Problemi ìnformatiki ta modelûvannâ [Dokument elektroniczny] : tezisi šìstnadcâtoï mìžnarodnoï naukovo – tehnìčnoï konferencìï : 12–16 veresnâ 2016, Harkìv – Odesa / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkìv : NTU „HPI”, cop. 2016. — ISSN 2524-0269. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://pim.net.ua/arch_f/tez_pim_2016.pdf [2017-02-08]. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: DVNZ PNU, Ukraïna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Diskretne tríjkove simetrične vejvlet-peretvorennâ ta jogo zastosuvannâ dlâ cifrovoï obrobki ínformacíï u rozpodílenih sistemah upravlínnâDiscrete symmetric ternary wavelet transform and its application for digital information processing in dispersed management systems / Artem Ìzmajlov, Lyubomyr PETRYSZYN // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp'ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs'k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs'k : Suprun V. P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Annot., Abstr.. — tekst: http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf

 • keywords: digital information processing, symmetric ternary functions, discrete wavelet-transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Do viznačennâ fundamental'noï konstanti kìl'kostì ìnformacìï (entropìï)For determination of fundamental quantity information constant (entropy) / L. B. PETRYSHYN, M. L. Petryshyn // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2012 vyp. 4 t. 1, s. 97–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efektivnìst' zastosuvannâ diskretnogo trìjkovogo simetričnogo vejvlet-peretvorennâ dlâ cifrovoï obrobki informacìï u pozpodìlenih sistemah upravlìnnâApplication effectiveness of discrete symmetric ternary wavelet transform for digital information processing in dispersed management systems / Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN // W: IST-2018 [Dokument elektroniczny] : Informacìjnì Sistemi ta Tehnologìï : materialì 7-ï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï, prisvâčenoï 55-rìččû kafedri Prikladnoï matematiki HNURE, 55-rìččû kafedri Programnoï ìnženerìï HNURE ta 40-rìččû kafedri Prikladnoï matematiki ta informacìjnih tehnologìj HNUMG ìmenì O. M. Beketova : 10–15 veresnâ 2018, Kobleve-Harkìv, Ukraïna = IST-2018 : Information Systems and Technologies : proceedings of the 7-th international scientific and technical conference : September 10–15, 2018, Kobleve-Kharkiv, Ukraine / red. A. D. Tevâšev, L. B. Petryszyn, V. G. Kobzêv ; Ministerstvo Osvìti ta Nauki Ukraïni, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkiv : HNURE, 2018. — e-ISBN: 987-617-7683-63-5. — S. 194–197. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/nov-zbirnyk-ist-2018.pdf [2020-03-12]. — Bibliogr. s. 197, Abstr.

 • keywords: digital information processing, symmetric ternary functions, discrete wavelet-transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Èffektivnost' primeneniâ fibonačči-podobnyh sistem sčisleniâ[Efficacy fibonacci-similar number systems] / L. B. PETRIŠIN, M. L. Petrišin // W: Informacionnye tehnologii i zaŝita informacii v informacionno-kommunikacionnyh sistemah : monografiâ / pod. red. V. S. Ponomarenko ; Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy. — Har'kov : Vidavnictvo TOV "Ŝedra sadiba plûs", 2015. — ISBN: 978-617-7225-03-3. — S. 25–40. — Bibliogr. dla całej monografii s. 474–485, Rez., Abstr.. — L. B. Petrišin - dod. afilicja: Prikarpatskij Nacional'nyj Universitet im. V. Stefanika

 • keywords: Fibonacci, code, binary, polibonacci, redundancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Fraktali âk osnova modelûvannâ vertikal'nogo kodovogo dostupu do dvovimírnih rozpodílenih džerel ínformacíï[Fractals as a basis for modeling a vertical code access to two-dimensional distributed information sources] / L. B. PETRYSHYN // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2012 t. 1 vip. 4, s. 195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Fraktal'ní modelí v peretvorenní formi dvovimírnih džerel ínformacíï[Fractal model to transform two-dimensional information sources] / PETRYSHYN L. B. // W: Problemi ínformatiki ta komp'ûternoï tehníki (PÍKT – 2012) : Vseukraïns'ka naukovo-praktična konferencíâ : Černívcí 3–5 Travnâ, 2012 : tezi dopovídej / Institut kíbernetiki ímení V. M. Gluškova NAN Ukraïni [etc.]. — Černívcí : Vid. ”Zoloti Litavri”, 2012. — S. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Generuvannâ psevdovipadkovih rìvnomìrnih rozpodìlìv u ìgrovih aplìkacìâh[Generation of pseudo-uniform distribution of gaming applications] / L. B. PETRIŠIN // W: Problemi ìnformatiki ta modelûvannâ [Dokument elektroniczny] : tezisi šìstnadcâtoï mìžnarodnoï naukovo – tehnìčnoï konferencìï : 12–16 veresnâ 2016, Harkìv – Odesa / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkìv : NTU „HPI”, cop. 2016. — ISSN 2524-0269. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://pim.net.ua/arch_f/tez_pim_2016.pdf [2017-02-08]. — Bibliogr. s. 51. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: DVNZ PNU, Ukraïna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: