Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Ciągło, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim: kompendium wiedzy dla fachowców i przyszłych inwestorów[Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – compendium of knowleadge for professional and prospective investors] / Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 1, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH – badania naukowe i działalność dydaktyczna[Department of Fossil Fuels – Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH UST – research and education] / Wojciech GÓRECKI, Beata KĘPIŃSKA, Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 4–6, s. 97–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnychPossibilities of use of the podhale geothermal waters for balneotherapeutical and recreational purposes / Beata KĘPIŃSKA, Joanna CIĄGŁO // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 541–559. — Bibliogr. s. 555–557, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_10.pdf

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, wody geotermalne, temperatura, rekreacja, lecznictwo, Podhale

  keywords: chemical composition, geothermal waters, balneotherapy, temperature, recreation, the Podhale region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice–Busko–Pińczów[Possibilities of geothermal waters development from the Cenomanian aquifer of the Proszowice–Busko–Pińczów area] / Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna CIĄGŁO // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice–Busko–PińczówPossibilities of geothermal waters development from the Cenomanian aquifer of the Proszowice–Busko–Pińczów area / Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna CIĄGŁO // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • keywords: reservoir parameters, geothermal energy, Miechów Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal energy development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 3, s. 16. — Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 : [streszczenia] / Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne [etc.]. — Kraków : GEOSYSTEM we współpracy z: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Stowarzyszenie Geosynoptyków GEOS, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu PolskimProspective localizations for geothermal energy use in the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal energy development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // W: Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 / red. Maria Gładysz, Jarosław Kotyza, Alicja Kawalec-Majka ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, [et al.]. — Kraków : Geosystem, [2007]. — S. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania wód geotermalnych na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal waters development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 4, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnychBalneotherapeutical properties of the Podhale geothermal waters / Joanna CIĄGŁO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 1, s. 17–24, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: