Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Ciągło, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1028
2008413
2007615
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1010
200844
200766
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
200844
200766
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
200844
200766
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1046
2008422
2007624
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1055
2008431
20076241
 • Atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim: kompendium wiedzy dla fachowców i przyszłych inwestorów[Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – compendium of knowleadge for professional and prospective investors] / Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 1, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH – badania naukowe i działalność dydaktyczna[Department of Fossil Fuels – Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH UST – research and education] / Wojciech GÓRECKI, Beata KĘPIŃSKA, Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 4–6, s. 97–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnychPossibilities of use of the podhale geothermal waters for balneotherapeutical and recreational purposes / Beata KĘPIŃSKA, Joanna CIĄGŁO // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 541–559. — Bibliogr. s. 555–557, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_10.pdf

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, wody geotermalne, temperatura, rekreacja, lecznictwo, Podhale

  keywords: chemical composition, geothermal waters, balneotherapy, temperature, recreation, the Podhale region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice–Busko–Pińczów[Possibilities of geothermal waters development from the Cenomanian aquifer of the Proszowice–Busko–Pińczów area] / Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna CIĄGŁO // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice–Busko–PińczówPossibilities of geothermal waters development from the Cenomanian aquifer of the Proszowice–Busko–Pińczów area / Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna CIĄGŁO // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • keywords: reservoir parameters, geothermal energy, Miechów Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal energy development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 3, s. 16. — Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 : [streszczenia] / Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne [etc.]. — Kraków : GEOSYSTEM we współpracy z: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Stowarzyszenie Geosynoptyków GEOS, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu PolskimProspective localizations for geothermal energy use in the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal energy development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // W: Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 / red. Maria Gładysz, Jarosław Kotyza, Alicja Kawalec-Majka ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, [et al.]. — Kraków : Geosystem, [2007]. — S. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania wód geotermalnych na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal waters development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 4, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnychBalneotherapeutical properties of the Podhale geothermal waters / Joanna CIĄGŁO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 1, s. 17–24, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: