Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Leszek Żak, dr

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8414-6442 orcid iD

ResearcherID: AEW-8178-2022

Scopus: 56370879000

PBN: 5e709208878c28a04738ee52

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 142, z ogólnej liczby 148 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of Rank Controlled Differential Quadrature method against exact solution of AlZn cooling model
2
 • An numerical model for dendrite growth – application of the rank controlled differential quadrature method
3
 • Analiza dokładności przybliżenia pochodnej przestrzennej w równaniu Fouriera-Kirchhoffa uzyskanego metodami różnic skończonych oraz kwadratur różniczkowych
4
 • Analiza procesu aglomeracji cząstek $Al_{2}O_{3}$ w ciekłej stali
5
 • Analiza statystyczna wpływu SiC na zarodkowanie fazy pierwotnej $\alpha$-Mg w kompozycie AZ91/SiC
6
 • Analysis of agglomeration of $Al_{2}O_{3}$ particles in liquid steel
7
 • Analysis of computer simulation data application for steel casting design in order to reduce its weight
8
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
9
 • Analysis of the microstructure, properties and machinability of $Al-Cu-Si$ alloys
10
 • Application of 3D printing to perform stomatologic surgical guide for implantology
11
 • Application of 3D printing to produce an investment casting model of hip-joint endoprosthesis
12
 • Application of CAD and CAE engineering software to recreate a prehistoric artifact
13
 • Application of differential quadrature method to solving Fourier – Kirchhoff equation
14
 • Application of numerical simulations for selection of water-cooling scheme in the continuous casting of aluminum alloys
15
 • Application of rank controlled differential quadrature method for solving an infinite steel plate cooling problem
16
 • Application of rank controlled differential quadrature method for solving an infinite steel plate cooling problem
17
 • Badania rozkładu błędu metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu z wykorzystaniem wybranych funkcji
18
 • Badanie struktury oraz składu chemicznego meteorytu Morasko, mające na celu próbę odtworzenia stopu o podobnym składzie wraz z próbą odtworzenia Figur Widmanstättena
19
 • Behavior of ${Y_2O_3}$ and ${Al_2O_3}$ particles near the solidification front
20
 • Calculation of the Bronze Age alloys chosen termophysical parameters on the base of their chemical composition
21
 • Calculation of the effect of oxides agglomeration in liquid steel containing yttrium
22
 • Color etching of AZ91/SiC composite
23
 • Comparison of numerical solutions for infinite plate model obtained with finite differences and differential quadrature methods
24
 • Computer simulation of microsegregation of sulphur and manganese and formation of MnS inclusions while casting rail steel
25
 • Computer simulation of the formation of non-metallic precipitates during a continuous casting of steel