Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Czy górnictwo ma przyszłość – wybrane problemy zabezpieczania złóż dla bezpieczeństwa surowcowego Polski
2
 • Główne atuty górnictwa węgla brunatnego w Polsce
3
 • Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza
4
5
6
 • Kierunki zagospodarowania terenów po likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny
7
 • Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym
8
 • Koparki kompaktowe
9
 • Koparki kompaktowe
10
 • Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century
11
 • Nowoczesne technologie dla węgla brunatnego
12
 • Perspektywy, ograniczenia oraz zadania dla wdrożenia podziemnego zgazowania węgla w Polsce w świetle doświadczeń światowych
13
 • Poprawianie krajobrazu
14
 • Procedury przedkoncesyjne dla wielkoprzestrzennej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w świetle uwarunkowań polskich
15
 • Prognoza wykorzystania energii z węgla i innych źródeł w światowej gospodarce i w Polsce
16
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie węgla brunatnego
17
 • Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych
18
 • Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
19
 • Rola węgla w energetyce światowej i polskiej w I połowie XXI wieku
20
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
21
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
22
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
23
 • Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenie
24
 • Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publiczny
25
 • Wybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach