Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza porównawcza górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w PolsceComparative analysis of brown coal-based mining and the power industry in Australia and Poland / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2017 t. 20 z. 3, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.. — Informacja o konferencji na obwolucie. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017, Cz. 1

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, Polska, Latrobe Valley, Australia, energetyka i górnictwo węgla brunatnego

  keywords: Poland, brown coal, Latrobe Valley, Australia, power industry and brown coal mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Apel Konferencji Naukowej „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego” : w sprawie konieczności podjęcia działań systemowych dla poprawy sytuacji polskiego górnictwa odkrywkowego[Appeal of scientific conference "School of Surface Mining" : on systemic actions to improve the situation of Polish surface mining] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 8, s. [1–5]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Blaski i cienie wydobycia węgla brunatnego[Pros and cons of brown coal extraction] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-5-3. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, M. Sikora – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Brunatny, polski... : czy legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej ziemi?, Cz. 1[Brown coal deposit 'Legnica' is a riches or trouble for Earth, Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Miranda Ptak // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2017 nr 3, s. 65–66, 69-70, 73. — Konferencja: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : październik 2016, Legnica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kabina operatora koparek jednonaczyniowych : bezpieczeństwo, ergonomia i komfortOperator's cabin in single-bucket excavators : safety, ergonomics and comfort / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 26–29 tekst pol., s. 90–93 tekst ang.. — Bibliogr. s. 29, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: excavator, mining machinery, operator's cabin, operator, cabin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego[Reclamation direction in polish brown coal mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-5-3. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, M. Zajączkowski, M. Sikora – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Koparki jednonaczyniowe : budowa i technologia pracy : monografia[Single bucket excavators : construction and workshop practice : monography] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST : Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2017. — 564, [1] s.. — Bibliogr. s. 561–565, Summ.. — ISBN: 978-83-7783-144-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce, Cz. 2Milestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st century in Poland, Pt. 2 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2017 nr 2–3, s. 20–21, 24–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.. — Z. Kasztelewicz, M. Sikora - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, uwarunkowania i scenariusze rozwoju

  keywords: lignite, energy industry, conditions and development scenarios

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce[Milestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st century in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Wspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; ISSN 1231-8078. — 2017 nr 1, s. 7–12. — Z. Kasztelewicz, M. Sikora - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej ziemi?[Brown coal deposit 'Legnica' is a riches or trouble for Earth] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Miranda Ptak // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-5-3. — S. 16–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, A. Tajduś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi?, Cz. 1Is brown coal a treasure or a curse for the Earth?, Pt. 1 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Miranda Ptak // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2017 nr 9–10, s. 29–33. — Streszcz., Abstr.. — Z. Kasztelewicz, A. Tajduś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  Krakowie. — Konferencja Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : październik 2016, Legnica.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, scenariusze rozwoju, zgazowanie węgla, zagospodarowanie zasobów

  keywords: coal gasification, energy, lignite, resources management, development scenarios

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Likwidacja odkrywkowego zakładu górniczegoLiquidation of the surface mining plant / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Kruszywa mineralne, T. 1 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — Na książce zbędny ISSN: 0324-9673. — S. 133–144. — Bibliogr. s. 143–144. — Z. Kasztelewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Maszyny pomocnicze na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoAuxiliary machines on a crawler track used in lignite surface mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 2, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • keywords: pipe layers, auxiliary machines in surface mining, conveyor belt transporters, side lifts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Milowe kroki polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce[Milestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st century in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2017 nr 2, s. 82–89. — Z. Kasztelewicz, M. Sikora - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w  Krakowie. — Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” : październik 2016 rok, Zakopane.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Najmniejszy kontynent, największe górnictwo – AGH w AustraliiThe smallest continent, the biggest mining – AGH in Australia / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 1, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34, Summ.

 • keywords: surface mining, mining in Australia, surface mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Polski potencjał naukowo-techniczny atutem do kontynuacji wydobycia węgla brunatnego w PolsceScientific and technical potential as an asset for continuation of lignite mining in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 11, s. 6–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1140-pdf.html

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, scenariusze rozwoju, potencjał naukowo-techniczny, rozwój górnictwa

  keywords: lignite, development scenarios, scientific and technical potential, mining development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polski potencjał naukowo-techniczny atutem do podjęcia eksploatacji legnickich złóż węgla brunatnego[Polish scientific and technical potential as an asset to extraction development of Legnica's brown coal deposits] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-5-3. — S. 24–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, A. Tajduś, M. Sikora, M. Zajączkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problemy odkrywkowej eksploatacji złóż w wybranych krajach na świecie[The problems of opencast mining in selected countries in the world] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Proces likwidacji zakładu górniczego a ochrona złóżThe mining plants liquidation process and the protection of the deposits / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 100, s. 183–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prawo górnicze, ochrona złóż, likwidacja zakładu górniczego, strategia surowcowa

  keywords: mining law, liquidation of mining plant, protection deposits, raw material strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przyszłość górnictwa węgla brunatnego w Polsce[Future of lignite Surface mining in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2017 nr 4, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przyszłość polskiego górnictwa odkrywkowego : rozmowa z prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Kasztelewiczem, kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego w AGH w Krakowie[Future of polish surface mining] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Powder & Bulk = Materiały Sypkie i Masowe ; ISSN 1899-2021. — 2017 nr 3, s. 12–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozwój układów technologicznych stosowanych przy odkrywkowym wydobyciu węgla brunatnego i kamiennego : [streszczenie][Development of technological systems using in hard coal and lignite surface extraction] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Michał PATYK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 172-173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, system ciągły, system cykliczny, układ technologiczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Strategiczne uwarunkowania dla przyszłości górnictwa węgla brunatnego w Polsce : [streszczenie][Strategic conditions for the future of polish lignite mining industry] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 27–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Trud wydobycia : zadanie rządowe jako instrument formalno-prawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego[Extraction labor : government issue as a formal-legal instrument in the procedure of granting of an extraction license for lignite mining] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2017 nr 5, s. 148–152, 155-157. — Bibliogr. s. 157. — Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” : listopad 2016, Zakopane.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: