Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Alternatywa dla wybuchu : budowa osprzętu zrywakowego oraz proces i technologia zrywania spycharkami gąsienicowymi[Alternative to the explosion] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2016 nr 3, s. 26–28, 31–32. — Bibliogr. s. 32. — Artykuł oprac. na podstawie monografii: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych : budowa i technologia pracy / Z. Kasztelewicz, M. Patyk, P. Bodziony. - Kraków, 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża "Raciszyn"Technical and economic analysis of mechanical rock extraction based on 'Raciszyn' deposit / Tomasz Będkowski, Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • słowa kluczowe: skały węglanowe, frezowanie, mechaniczne urabianie skał, złoże "Raciszyn", zrywanie

  keywords: cutting, mechanical rock extraction, carbonate rock, 'Raciszyn' deposit, ripping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka podwozia spycharek gąsienicowych stosowanych w górnictwie odkrywkowymCharacteristics of the dozer chassis and track-type undercarriage used in surface mining / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 10, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, podwozie gąsienicowe, płyty gąsienicowe, nacisk na grunt

  keywords: surface mining, chassis, track plates, ground pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w PolsceMilestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st century in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2016 t. 19 z. 4, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — Energetyka wobec nowych wyzwań : XXX konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Cz. 2 Polityka energetyczna : Zakopane, 9–12 października 2016. — tekst: https://goo.gl/8l2CQP

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, uwarunkowania i scenariusze rozwoju

  keywords: lignite, energy industry, conditions and development scenarios

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lignite mining and electricity generation in Poland: the current state and future prospects / Marek Widera, Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Energy Policy ; ISSN 0301-4215. — 2016 vol. 92, s. 151–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23. — tekst: https://goo.gl/F2zO62

 • keywords: Poland, electricity generation, lignite mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.enpol.2016.02.002

7
 • Maszyny na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym, budownictwie i inżynierii środowiskaDozers, belt conveyor shifters and pipe layers in open cast coal mining, construction and environmental engineering / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 98–102, 134–138. — Tekst pol.-ang. — Niniejszy artykuł stanowi wycinek fragmentu monografii "Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych : budowa i technologia pracy" Z. Kasztelewicza, M. Patyka, P. Bodzionego. — Publ. w wersji ang. prezentowana na konferencji Bauma 2016 : April 11–17 : Munich, Germany

 • keywords: environmental engineering, dozers, belt conveyor shifters, pipe layers, open cast coal mining, construction engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwość zastosowania systemu IPCC do eksploatacji utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnegoThe possibility of using IPCC systems for hard rock materials in lignite mines / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 611–619. — Bibliogr. s. 618, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: utwory trudno urabialne, węgiel brunatny, IPCC, kruszenie, transport taśmowy

  keywords: lignite, hard rock excavating, IPCC system, crushing, belt conveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Napęd hydrostatyczny spycharek gąsienicowych stosowanych w górnictwie odkrywkowymApplication of hydrostatic drive system (HST) dozers in surface mining / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: maszyny górnicze, spycharki, napęd hydrostatyczny maszyn, układy hydrauliczne

  keywords: dozer, hydrostatic drive system, mechanical equipment mining, hydraulic systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problematyka eksploatacyjna urabiania osprzętem zrywakowym w górnictwie odkrywkowymApplication of ripper-dozer combination in surface mining: operating and performance requirements / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 1, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33

 • słowa kluczowe: osprzęt zrywakowy, mechaniczne urabianie ośrodka skalnego, spycharka gąsienicowa

  keywords: dozer, application of ripper, ravelly rock mining, mechanical mining equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Proces likwidacji, rekultywacji w odkrywkowych zakładach górniczych a wykorzystanie odpadów wydobywczych, innych niż wydobywcze oraz surowców antropogenicznychLiquidation, reclamation process in surface mines in the context of use of mining waste, other than mining waste and anthropogenic raw materials / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 1, s. 40–46. — Bibliogr. s. 46

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, górnictwo odkrywkowe, odpady wydobywcze, prawo geologiczne i górnicze, surowce antropogeniczne

  keywords: environmental protection, surface mining, mining waste, mining and geological law, anthropogenic raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The problem of multiple criteria selection of the surface mining haul trucksProblem wielokryterialnego doboru wozideł w kopalniach odkrywkowych / Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, Piotr Sawicki // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 223–243. — Bibliogr. s. 242–243. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: http://goo.gl/ZG5GGd

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, metoda ELECTRE III, wielokryterialne wspomaganie decyzji, dobór maszyn górniczych, wozidła technologiczne

  keywords: surface mining, ELECTRE III method, haul trucks, selection of mining machines, multiple criteria decision making aiding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0017

13
 • Urabianie skał sprężysto-kruchych zrywarkami - proces i technologia pracyMechanical ravelly rock mining by dozer ripper - process and application / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2016 vol. 23 spec. iss. 1: Mineral Aggregates, s. 73–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: zgarniarki, spycharki, osprzęt zrywakowy, mechaniczne urabianie ośrodka skalnego

  keywords: scrapers, bulldozers, ripper accessories, mechanical mining of rock

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/mscma1622307

14
 • Uwarunkowania rozwoju węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w PolsceConditions for development of brown coal (lignite) mining sector in the 1\textsuperscript{st} half of XXI century in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 20–23. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Węgiel brunatny to paliwo przyszłości - czy przeszłości?Lignite is the fuel of the future or the past? [Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Tadeusz SŁOMKA // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 225–253. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, efektywność produkcji energii elektrycznej, redukcja emisji

  keywords: lignite, power engineering, efficiency of electricity production, emission reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zadanie rządowe jako instrument formalno-prawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnegoGovernment task as a formal-legal instrument in the procedure of granting of an extraction license for lignite mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 119–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: górnictwo węgla brunatnego, koncesja na wydobywanie, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

  keywords: license for extraction, lignite mining industry, government task, Poland's Spatial Development Concept

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zielona i inteligentna kopalnia węgla brunatnego to współczesne wyzwania i możliwościGreen and intelligent lignite mine is contemporary challenges and opportunities / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Tadeusz Kaczarewski // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 205–224. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, ekonomia, ekologia oraz przyszłość branży

  keywords: economy, lignite, ecology and future of the industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zielone i inteligentne kopalnie węgla brunatnego jako warunek rozwoju branży paliwowo-energetycznej w I połowie XXI wieku[Green and smart lignite mines as a condition of development of the industry fuel and energy in the first half of the century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Tadeusz Kaczarewski // W: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych / pod red. nauk. Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud. — Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, cop. 2016. — ISBN: 978-83-88835-28-5. — S. 183–204. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Summ.. — Z. Kasztelewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: