Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Approaches to post-mining land reclamation in Polish open-cast lignite miningRekultywacja terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego / Zbigniew KASZTELEWICZ // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2014 no. 12, s. 55–67. — Bibliogr. s. 66, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, rewitalizacja, kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, zagospodarowanie terenu

  keywords: reclamation, revitalization, lignite open-cast mining, land management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezkonkurencyjny węgiel : rozwój branży węgla brunatnego, Cz. 2[Unrivaled coal : development of the brown coal industry, Pt. 2] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2014 nr 6, s. 60–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bez węgla gospodarka upadnie : uwarunkowania rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce na tle polityki klimatyczno-energetycznej UE, Cz. 2[Without carbon economy will collapse : conditions for the development of opencast mining in Poland against the background of climate and energy policy EU, Pt. 2] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2014 nr 1, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Branża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wiekuBrown coal mining industry, actual state and prospects for the first half of the 21\textsuperscript{st} century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, stan obecny branży, scenariusz pesymistyczny rozwoju

  keywords: brown coal, open-cast mining, achieving of brown coal industry, active mine and energy fields in Poland, worst-case scenario of development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czysty węgiel na jutro : rozwój branży węgla brunatnego, Cz. 1[Clean coal tommorow : development of brown coal industry, Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2014 nr 5, s. 62–66, 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Daniny i podatki płacone przez górnictwo w Polsce[Tributes and taxes paid by mining sector in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda PTAK // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2014 nr 4, s. 18–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz.. — Tezy artykułu zostały wygłoszone na konferencji Aktualia 2014 w listopadzie 2014 roku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doktryna energetyczna Polski na I połowę XXI wiekuPolish energy doctrine for the first half of the 21st Century / Zbigniew KASZTELEWICZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 67–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia elektryczna, energetyka konwencjonalna, doktryna energetyczna, rozwój krajowej energetyki

  keywords: renewable energy sources, electric energy, energy doctrine, development of domestic power engineering, conventional power engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jak rozpocząć odkrywkową działalność górniczą – droga od koncesji do planu ruchuHow to start the surface mining activity – the roadmap from license to mining operation plan / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo, prawo geologiczne i górnicze, procedury planistyczne, plany ruchu, postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej

  keywords: mining, mining and geological law, proceedings on environmental decision, mining plant operation plan, municipal planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczychSurface mining system classification taking into account the current mining technological advance / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Tomasz Będkowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kierunek eksploatacji, systemy eksploatacji odkrywkowej, systemy wybierania złoża

  keywords: surface mining, surface mining systems, mining direction, method of deposit extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Method for location of an external dump in surface mining using the A-star algorithmMetoda lokalizacji zwałowiska zewnętrznego w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem algorytmu A-star / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 721–730. — Bibliogr. s. 730

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, zwałowisko zewnętrzne, wkop udostępniający, teoria grafów, algorytm A-star

  keywords: surface mining, dump, excavation site, graph theory, A-star algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0050

11
 • Młot hydrauliczny czy zrywak wibracyjny? : mechaniczne urabianie skał[Hydraulic breaker or eccentric ripper? : mechanical rock excavation] / Tomasz Będkowski, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 1, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optymistyczny scenariusz strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w PolsceOptimistic scenario of the strategy of development of brown coal mining industry in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 52–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, optymistyczny scenariusz rozwoju

  keywords: brown coal, open-cast mining, optimistic scenario of development, active mine and energy fields in Poland, real scenario of development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podatki i daniny płacone przez górnictwo w PolsceTaxes and tributes paid by mining sector in Poland / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 88, s. 195–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, podatki, opłaty środowiskowe

  keywords: mining, taxes, environmental payment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problematyka efektywności procesu załadunku koparkami jednonaczyniowymi łyżkowymi w kopalni piasku „Szczakowa” w Jaworznie[The issue of efficiency of single-bucket excavator in „Szczakowa” Sand Mine, in Jaworzno] / Sławomir BEDNARCZYK, Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 4, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problematyka efektywności procesu załadunku koparkami wielonaczyniowymi w zakładzie górniczym Kopalnia Piasku „Szczakowa” w Jaworznie[The issue of efficiency of bucket-wheel excavator loading process in „Szczakowa” Sand Mine, in Jaworzno] / Sławomir BEDNARCZYK, Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 3, s. 32–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym – skalnymOperating issues of loading equipment in opencast rock mining / Przemysław BODZIONY, Artur BĘBEN, Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 90–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, dobór maszyn, samojezdne ładowarki kołowe, hydrauliczne koparki jednonaczyniowe łyżkowe

  keywords: opencast rock mining, mining equipment selection, wheel loaders, hydraulic mining shovels and backhoe excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Realny scenariusz strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w PolscePossible scenario of strategy development of brown coal mining industry activity in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, realny scenariusz rozwoju

  keywords: brown coal, open-cast mining, real scenario of development, active mines and energy fields in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rekultywacja w prawie geologicznym i górniczym jako element planowania działalnościReclamation of mine according to the new geological and mining low as an impotrant element of mine planning / Miranda PTAK, Zbigniew KASZTELEWICZ // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2014 vol. 21 iss. 1, s. 171–179. — Bibliogr. s. 178

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, prawo geologiczne i górnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Scenariusze zagospodarowania niektórych pozostałych złóż węgla brunatnego w PolsceScenarios of development of the selected remaining brown coal deposits in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 60–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, zagospodarowanie innych złóż

  keywords: brown coal, open-cast mining, development of remaining deposits, active mine and energy fields in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Środowisko, technologia, ekonomia – czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowaniaEnvironment, technology, economics – the factors determining prospects of the use of Polish lignite deposits in a gasification process / Stanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 13–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla

  keywords: underground coal gasification, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecieSurface mining systems in lignite mines around the world / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, system ciągły, system cykliczny

  keywords: lignite, surface mining, continuous mining system, cyclic mining system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Uwarunkowania rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce[Development conditions of surface mining industry in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2014 nr 1, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — 17 Forum Górnictwa Skalnego : referaty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczychSelected legal problems in mining entrepreneurs' practice / Hubert Schwarz, Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych

  keywords: surface mining, law, activity of mining entrepreneurs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zróżnicowanie bazy zasobowej węgla brunatnego w Polsce dla produkcji gazu metodą naziemnego i podziemnego zgazowaniaDiversification of lignite resource base in Poland for the production of gas using both surface and underground gasification / Kazimierz MATL, Zbigniew KASZTELEWICZ, Jacek Kasiński, Barbara BIELOWICZ, Grzegorz GALINIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 38–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, trzeciorzęd, węgiel brunatny miękki (ortolignit), rozmieszczenie złóż, petrografia węgla, produkty chemiczne

  keywords: gasification, tertiary, lignite C, petrological and technological characteristics, coal beds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: