Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Alternatywne sposoby urabiania skał w górnictwie odkrywkowymAlternative methods of mineral excavation in open-cast mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 69–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Blaski i cienie górnictwa węglowego w PolscePros and cons of coal mining in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 7–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dobór metod urabiania i transportu bloków skalnych w kopalniach odkrywkowych[Selection of excavating and transporting methods in query mine] / Marek Wiącek, Dariusz Sobala, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna strona wiedzy. — Slajdy [1–68]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: dzień2)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczna rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych[Post-mining areas economic recultivation and revitalization] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2012 nr 1, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20. — Błędnie podane nazwisko autora. — Afiliacja: Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XV Forum Górnictwa Skalnego : referaty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe : technologia pracy : [monografia][Bucket wheel excavators and spreaders : working technology : monograph] / Zbigniew KASZTELEWICZ ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Mariusz Sierpień ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012. — 846, [1] s.. — Bibliogr. s. 775–779. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody wydobycia skał blocznych na przykładzie kopalni trawertynu w Turcji[Methods of extraction rocks of blocks in Turkish travertine mine] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Dariusz Sobala // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2012 nr 4, s. 48–56. — Bibliogr. s. 56. Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena prac rekultywacyjnych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoAssessment of reclamation works in Polish open-pit lignite mining / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju = Spatial management in the view of the sustainable development strategy / pod red. Aliny Maciejewskiej ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. — Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. — (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; ISSN 0079-3507 ; t. 142). — ISBN: 978-83-89693-34-1. — S. 440–452. — Bibliogr. s. 452, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Potencjał wydobywczy złóż gubińskich ze szczególnym uwzględnieniem złoża Gubin–Zasieki–BrodyThe extraction potential of lignite deposits in Gubin region with special regard to Gubin–Zasieki–Brody lignite deposit / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 147. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2012 nr 27, s. 28–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prace rekultywacyjne w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w Polsce[Reclamation works in Polish lignite mining] / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Sesja naukowa „Bioróżnorodność terenów pokopalnianych rejonu konińskiego" : Konin, 20.11.2012 : referaty i komunikaty. — Konin : Muzeum Okręgowe, [2012]. — ISBN: 978-83-60168-19-9. — S. 121–160. — Bibliogr. s. 159–160. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Procedury koncesyjne w świetle nowego prawa geologicznego i górniczegoConcession procedures in view of new geological and mining law / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 131–141. — Bibliogr. s. 140–141. — Zbigniew Kasztelewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przykłady do naśladowania w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowymExamples for imitation in the field of reclamation and revitalization of post-mining areas in surface mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 44–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Renesans węgla brunatnego[Renaissance of lignite] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2012/2013 nr 12/1, s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Skały bloczne w Polsce i na świecie[Block rocks in Poland and worldwide] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2012 nr 3, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Skutki polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej na gospodarkę Polski[Effects of the EU climatic-energy policy on Polish economy] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // W: Sympozjum naukowo-techniczne : Szczyrk, 26–28 stycznia 2012 r. / Sempertrans. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 33–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Węgiel brunatny na świecie i w Polsce[Brown coal in the world and in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2012 nr 1 wyd. spec. 20 lat Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, s. 7–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zabezpieczenie niezagospodarowanych złóż kopalin jako najważniejszy gwarant istnienia i rozwoju polskiego górnictwa odkrywkowegoProtection of non-developed mineral deposits as the most important guarantor of existence and development of the Polish surface mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zarys historii i teraźniejszości branży węgla brunatnego w Polsce[Outline of history and present lignite industry in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2012 nr 1 wyd. spec. 20 lat Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, s. 14–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Zasady doboru koparek wielonaczyniowych dla kopalń odkrywkowych w zależności od występujących parametrów górniczo-geologicznychBucket ladder excavators selection rules for open pit mines depending on mining and geological parameters / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2012 R. 53 nr 3–4, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zasady optymalnego doboru koparek wielonaczyniowych do kopalń węgla brunatnego[The rules for optimal selection of bucket excavators in lignite mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna strona wiedzy. — Slajdy [1–84]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: dzień2)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Złoże Poniec-Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego węgla brunatnegoThe Poniec-Krobia deposit in extending the Konin lignite mining and power generation basin / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 3, s. 135–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : gospodarka – surowce – energia – środowisko – polityka energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, Cz. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: