Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w kontekście zgazowania węglaThe analysis of the possibility of the Rogozno lignite deposit utilization in the context of lignite gasification / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 203–214. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości zastosowania koparek kompaktowych w polskich kopalniach węgla brunatnegoThe analysis of possible use of compact bucket wheel excavators in Polish lignite mines / Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3/1, s. 145–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII International brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011 r., Zeszyt 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza parametrów pracy krajowych kopalń węgla brunatnegoThe analysis of operating parameters of domestic lignite mines / Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 103–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wydajności, czasu trwania awarii, energochłonności urabiania i struktury wiekowej koparek wielonaczyniowych w krajowych kopalniach węgla brunatnegoAnalysis of efficiency, downtimes duration, power consumption of excavation and the age structure of bucket wheel excavators in domestic lignite mines / Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 5, s. 28–33. — Bibliogr. s. 33. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bełchatowskie złoża ... i co dalej?[Bełchatów lignite deposit ... and what next?] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — Inne tytuły czasopisma: Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa ; BMP Energetyka Cieplna i Zawodowa. — 2011 nr 11, s. 71–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy lubuskie złoża mogą zastąpić bełchatowskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla brunatnego?Can Lubuskie deposits replace the Belchatow mining lignite basin? / Zbigniew KASZTELEWICZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 167–179. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czy lubuskie złoża węgla brunatnego mogą zastąpić zagłębie bełchatowskie?[Can Lubuskie deposits replace the Belchatow mining lignite basin?] / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Sympozjum naukowo-techniczne : Zakopane, 10–12 lutego 2011 r. / Sempertrans. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Eksploatacja a obszary chronione, Cz. 2[Exploitation versus protection areas, Pt. 2] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 4, s. 64–69. — Bibliogr. s. 69. — Przy nazwisku Z. Kasztelewicza informacja: prof. nadzw. AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Jak to zrobili w Austrii? : eksploatacja a obszary chronione, Cz. 1[How did they do it in Austria? : exploitation and protected areas, Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 3, s. 74–76. — Afiliacja autora: prof. nadzw. AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładachThe directions of reclamation in Polish lignite mines – chosen examples / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_09.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lignite resource base in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // W: Exchange of technology on CCS, IGCC and advanced power generation between Poland and Japan : under the cooperation of Ministry of Economy of Poland and Ministry, Trade and Industry of Japan : 03–04 March 2011, Krakow, Poland : proceedings. — [Krakow : s. n.], [2011]. — S. 57–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Najważniejsze problemy górnictwa odkrywkowego na początku XXI wiekuThe most important problems of open pit mining in the beginning of XXI century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Najważniejsze problemy górnictwa odkrywkowego na początku XXI wieku[The most important problems of open pit mining in the beginning of 21st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2011 nr 4, s. 75–82. — Bibliogr. s. 82. — Afiliacja Z. Kasztelewicza: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ograniczanie wysokoczęstotliwościowych prądów doziemnych w napędach z falownikami napięciowymi zasilanymi z sieci górniczychHigh frequency ground current reduction of frequency converter drives supplied from mining power system / Jerzy Szymański, Bernard Szymański, Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 5, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Określenie możliwości zagospodarowania lubuskich złóż węgla brunatnegoThe possibility of managing lignite deposits in Lubuskie area / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 133–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Perspektywy i zagrożenia kompleksu paliwowo-energetycznego opartego na węglu brunatnym[Perspectives and dangers of fuel and energy complex based on lignite] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Wspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; ISSN 1231-8078. — 2011 nr 9–10, s. 25–35. — Bibliogr. s. 35. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — „Górnictwo dziś i jutro” : Katowice, 23 września 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Poprawianie krajobrazu : rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Cz. 3[Improving the landscape : reclamation of post-mining terrains in Polish open pit mines, Pt. 3] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 2, s. 91–93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Poprawianie krajobrazu : rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Cz. 2[Improving the landscape : reclamation of post-mining terrains in Polish open pit mines, Pt. 2] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2011 nr 1, s. 73–74. — Przy nazwisku autora informacja: prof. nadzw. AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnychReclamation of post-mining terrains in Polish quarries / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 165–175. — Bibliogr. s. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rola węgla brunatnego w polskiej i światowej energetyce[The role of lignite in Polish and world power industry] / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: X Szkoła Geomechaniki 2011 : jubileuszowa międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 18–21 października 2011 r.. Cz. 1, Polska : materiały naukowe / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), Irena Skrzyniarz, [et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2011]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-0-7. — S. 29–56. — Bibliogr. s. 54–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rola węgla w energetyce i strategia polskiego górnictwa węgla brunatnego w I połowie XXI wiekuThe role of coal in the energy sector and the strategy of Polish lignite mining sector in the first half of XXI century / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 343–365. — Bibliogr. s. 364–365, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Scenariusze rozwoju górnictwa węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w PolsceDevelopment scenarios of brown coal mining in the first half of the 21st century in Poland / Antoni TAJDUŚ, Jacek Kaczorowski, Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 190–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Stan rekultywacji terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoThe progress of reclamation in the post-mining areas in the Polish open-pit lignite mining industry / Zbigniew KASZTELEWICZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 9, s. 32–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The strategy of lignite mining industry in Poland in the first half of 21st century / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Marek CAŁA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody : praca[Conditions of prospective lignite deposits' development on the example of a planned multi-pit Gubin–Mosty–Brody mine] / pod red. Zbigniewa KASZTELEWICZA ; aut. rozdz.: Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Miranda Ptak, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wiesław KOZIOŁ, Jerzy KLICH, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Krzysztof POLAK, Jerzy FLISIAK, Kazimierz CZOPEK, Szymon SYPNIOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 237, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0419). — Bibliogr. s. 235–[238]. — ISBN: 978-83-4664-427-3