Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Czy górnictwo ma przyszłość – wybrane problemy zabezpieczania złóż dla bezpieczeństwa surowcowego PolskiHas mining any future-selected problems of deposits protection for raw materials security of Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 182–189. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Główne atuty górnictwa węgla brunatnego w Polsce[Main assets of lignite mining industry in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Sympozjum naukowo-techniczne : Szczyrk, 4–6 lutego 2010 r.. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 47–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu NadodrzaMain factors supporting the use of Odra Basin lignite deposits / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy KLICH, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 27–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Kierunki zagospodarowania terenów po likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatnyManagement directions of areas after liquidation of brown coal mines / Zbigniew KASZTELEWICZ, Lilla Szwed // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 11, s. 86–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, polskie górnictwo węgla brunatnego, sposoby zagospodarowania i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznymConception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_23.pdf

 • słowa kluczowe: kopalnia węgla brunatnego, zwałowisko zewnętrzne, koszty zwałowania, model blokowy

  keywords: lignite mine, external dump, cost of dumping, block model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koparki kompaktowe. Cz. 1, Porównanie koparek kompaktowych w węgierskich odkrywkach węgla brunatnego[Compact escavators] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 1, s. 27–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koparki kompaktowe. Cz. 2, Porównanie koparek kompaktowych i tradycyjnych[Compact excavators] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 2, s. 22–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nowoczesne technologie dla węgla brunatnego[Modern technologies concerning brown coal] / rozm. z dr hab. inż. Zbigniewem KASZTELEWICZEM, prof. nadzw. AGH, zastępcą kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego ; rozm. Mariusz Marchwiak // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2010 nr 5, s. 66–69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Perspektywy, ograniczenia oraz zadania dla wdrożenia podziemnego zgazowania węgla w Polsce w świetle doświadczeń światowych[The perspectives, limitations and tasks for implementing underground coal gasification in Poland against a background of worldwide experience] / Stanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK // W: Górnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — ISBN: 978-83-87267-95-7. — S. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Poprawianie krajobrazu : rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Cz. 1[Improving the landscape : reclamation of post-mining terrains in Polish open pit mines. Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 6, s. 24–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Procedury przedkoncesyjne dla wielkoprzestrzennej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w świetle uwarunkowań polskich. Cz. 2, Scenariusz podstawowy – od koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwaThe pre-concession procedures for large-span opencast brown coal mine in the light of the Polish determinants, Pt. 2 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 1, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prognoza wykorzystania energii z węgla i innych źródeł w światowej gospodarce i w PolscePrognosis of energy use from coal and other sources in global economy and in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 269–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie węgla brunatnegoReclamation of post-exploitation terrains in Polish lignite mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy KLICH, Szymon SYPNIOWSKI // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 16–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych : monografia[Reclamation of post-mining terrains in Polish opencast mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : FNiTG, 2010. — 463, [1] s.. — Bibliogr. s. 411–424, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-88316-94-4. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoReeclamation in Polish opencast brown coal mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 289–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_21.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny

  keywords: reclamation, opencast mining, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rola węgla w energetyce światowej i polskiej w I połowie XXI wiekuThe role of coal in energy sector in Poland and abroad in the first half of XXI century / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Konferencja: „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2010” w ramach Jubileuszu 60-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej : Gliwice, 24 listopada 2010 : informator / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2010] + CD. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [41–43], Streszcz., Summ.. — Pełny tekst referatu na dołączonym CD-ROMie. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — S. [1–43]. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji Sesja Plenarna)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w PolscePresent situation and strategy of brown coal in the first half of 21st century in Poland / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2010 t. 5 z. 3, s. 137–167. — Bibliogr. s. 166–167, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : Gliwice, 8 września 2010 : obrady plenarne. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce[Present situation and strategy of brown coal in the first half of 21st century in Poland] / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego : czasopismo przeznaczone dla zakładów górnictwa odkrywkowego ; ISSN 1643-1162. — Błędny ISSN 1428-4715. — 2010 nr 4, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce[Present situation and strategy of brown coal in the first half of 21st century in Poland] / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego pod hasłem Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku - szanse i wyzwania : Kraków, 9–10 września 2010. Z. 1, Górnictwo odkrywkowe / red. wyd. Mariusz Sierpień. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-88316-95-1. — S. 9–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenieImpact of lignite mining on its surroundings / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 227–243. — Bibliogr. s. 241–242, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publicznyThe influence of lignite mining activity on the public sector / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 327–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_24.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach[Liquidation of high objects in power plants using explosives] / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Błażej Nowakowski // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 60–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego przez ograniczaną dostępność do złóż węgla brunatnego[Dangers for energy security caused by restricted accessibility to brown-coal deposits] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ, Miranda Ptak, Szymon Modrzejewski // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 2, s. 36–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: