Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Condition of the mining and energy sectors based on brown coal and conditionings of their development in PolandStan i uwarunkowania rozwoju sektora górniczo-energetycznego węgla brunatnego w Polsce / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 137–152. — Bibliogr. s. 151, Abstr., Streszcz.

 • keywords: opencast mining, design of mines, energetic policy, forecasts of brown coal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Digital control method of caterpillar electric drives in surface mine machinesSterowanie cyfrowe elektrycznymi napędami jazdy gąsienicowych maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy Szymański // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 223–237. — Bibliogr. s. 236–237

 • keywords: electric drive, brown coal mine, caterpillar, bucket-wheel excavator, multi-motor drive, spreader, voltage frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dziesięć postulatów branży węgla brunatnego w Polsce na tle aktualnych uwarunkowańTen most important postulates of brown coal industry in Poland considering current conditionings / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 241–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości wdrażania czystych technologii węglowych w branży węgla brunatnego w PolsceThe possibilities of implementing clean coal technologies in the brown coal industry in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-02/GG_2009_2_18.pdf

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, CCS, emisja CO2, pakiet energetyczno-klimatyczny UE, sprawność elektrowni opalanych węglem brunatnym, zgazowanie węgla brunatnego

  keywords: clean coal technologies, CCS, CO2 emission, EU energy-climate package, efficiency of power units running on brown coal, brown coal gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Procedury przedkoncesyjne dla wielkoprzestrzennej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w świetle uwarunkowań polskich, Część 1Pre-concession procedures for large space lignite open cast mining in light of Polish conditions, Part 1 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 9, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rekultywacja i rewitalizacja kopalń węgla brunatnego na przykładzie Kopalni „Bełchatów”Lignite mines revitalisation based on the example of Bełchatów Lignite Mine / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jacek Kaczorowski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 187–212. — Bibliogr. s. 211–212, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-02/GG_2009_2_16.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, rewitalizacja, kopalnie węgla brunatnego, likwidacja

  keywords: reclamation, revitalization, lignite mines, closure down

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rekultywacja terenów pogórniczychReclamation of old mining areas / Zbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2009 nr 9, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rekultywacja terenów pogórniczych (2)[Reclamation of old mining areas (2)] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2009 nr 10, s. 7–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym[Reclamation in Polish opencast mining] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2009 nr 11, s. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w PolscePresent status and development strategy of brown coal industry in the first half of XXI century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jacek Kaczorowski, Sławomir Mazurek, Dariusz Orlikowski, Stanisław Żuk // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 213–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-02/GG_2009_2_17.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, energetyka

  keywords: opencast mining, brown coal, power industry, energetic safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stan rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych w polskich kopalniach węgla brunatnegoProgress of reclamation and revitalization process of post mining areas in Polish lignite mining plants / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 7, s. 11–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Szanse i zagrożenia podziemnego zgazowania węgla w złożuChances and hazards of underground coal gasification in deposit / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 T. 65 nr 1–2, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The procedure of environmental impact assessment in opencast mining in the light of new law regulations with particular focus on the specific character of Nature 2000 areasProcedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym, w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 153–170. — Bibliogr. s. 169, Abstr., Streszcz., Summ.

 • keywords: opencast mining, environmental impact assessment, Nature 2000 areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Węgiel kamienny i węgiel brunatny[Hard and brown coal] / Marek CAŁA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ, Antoni TAJDUŚ // W: Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej : studium AGH / red. nauk. Kazimierz Jeleń, Marek Cała. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-252-1. — S. 17–56. — Bibliogr. s. 53–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane problemy zabezpieczania złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczejChosen problems of securing brown coal deposits in Poland for opencast mining activity / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 263–276. — Bibliogr. 274–275, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarys historii i przyszłości węgla brunatnego w PolsceOutline of brown coal history and its future in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 62–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: