Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Branża węgla brunatnego w Polsce, Cz. 2[Sector of brown coal in Poland, Pt. 2] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 nr 2, s. 70–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Branża węgla brunatnego w Polsce, Cz. 3[Sector of brown coal in Poland, Pt. 3] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 nr 3, s. 46–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Branża węgla brunatnego w Polsce, Cz. 4[Sector of brown coal in Poland, Pt. 4] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 nr 4, s. 51–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Branża węgla brunatnego w Polsce, Cz. 5[Sector of brown coal in Poland, Pt. 5] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 nr 5, s. 46–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Branża węgla brunatnego w Polsce, Cz. 6[Sector of brown coal in Poland, Pt. 6] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 nr 6, s. 60–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Branża węgla brunatnego w Polsce[Sector of brown coal in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2008 nr 1, s. 46–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Brunatne też złoto[Brown coal is also gold] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Skip ; ISSN 1899-5985. — 2008 nr 1, s. 38–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dlaczego Polska powinna zagospodarować legnickie złoża węgla brunatnego?[Why should Poland utilize the brown coal reserves in Legnica?] / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Górnictwo wczoraj i dziś : X jubileuszowa konferencja : Mysłowice, maj 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : SIiTG. Zarząd Główny, 2008. — ISBN: 978-83-87267-87-2. — S. 17–34. — Bibliogr. s. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Działalność Komitetu Sterującego dla przygotowania zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego[Activity of Steering Committee for the preparation of Legnica Mining and Energy Area] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2008 nr 1, s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energetyka na węglu brunatnym – szanse i zagrożenia[Lignite based power production – opportunities and threats] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : X konferencja : Mysłowice 27–28 marca 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Głowny SIiTG, [2008]. — Na okł. dod.: Wyższy Urząd Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. — ISBN: 978-83-87267-86-5. — S. 75–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Informacja na temat wydobycia węgla brunatnego i zamierzeń tej branży w I połowie XXI wieku w Polsce[Information about extraction of brown coal and prospects of this branch in the 1st half of 21st century in Poland] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2008 nr 1, s. 29–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kopalnie węgla brunatnego w PolsceLignite mining in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2008 nr 12, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda sterowania adaptacyjnego elektrycznymi napędami jazdy podstawowych maszyn gąsienicowych w kopalniach węgla brunatnegoAdaptive control method of electrical travell drives of basic caterpillar machines in brown coal mines / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy Szymański // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 3, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego w I połowie XXI wieku[Methods of extraction and utilization brown coal in the first half of the 21st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Michał ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2008 nr 4, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowa metoda sterowania napędem przenośników o regulowanej prędkości taśmy w kopalniach węgla brunatnegoNew method of drive control of conveyors with controlled belt speed in brown coal mines / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy Szymański // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 1, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowoczesne metody sterowania głównych napędów maszyn górniczych w kopalniach węgla brunatnegoModern control methods of multi-motor drives in basic brown coal mine machines / Jerzy Szymański, Zbigniew KASZTELEWICZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 nr 7–8, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12. — SEMAG 2008 : problemy eksploatacyjne sieci i urządzeń górniczych : XIV sympozjum naukowo-techniczne : Zapusta, 26–28 maja 2008. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rola węgla kamiennego i węgla brunatnego w krajowym i światowym bilansie paliw w produkcji energii elektrycznejImportance of hard coal and brown coal in domestic and world balance of fuels for electric energy production / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 9–10, s. 4–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Węgiel brunatny – czemu nie?[Brown coal – why not?] / Zbigniew KASZTELEWICZ // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2008 nr 4, s. 36–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Węgiel nie ma konkurentaNo competition to coal / Zbigniew KASZTELEWICZ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2008 nr 21, s. 6-7, 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Węgiel w elektroenergetyce...[Coal in electroenergetic...] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Piotr CZAJA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2008 nr 1, s. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wnioski z seminarium „Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia rozwoju energetyki opartej na węglu brunatnym w I połowie XXI wieku w Polsce” i Narady Komitetu Sterującego dotyczącej Uwarunkowań zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 14 stycznia 2008 rokuConclusions from the seminar “Brown coal – chances and hazards of development of power engineering based on brown coal in 1st half of 20th century in Poland” and Managing Comitee Conference on Conditions of “Legnica” brown coal deposit development / Zbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ, Lech Gładysiewicz, Kazimierz Kozioł // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 2, s. 41–42. — Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Założenia nowej Polityki Energetycznej Polski w odniesieniu do sektora węgla brunatnego w XXI wieku[Assumptions for new Polish Energeitic Policy in sector of brown coal in 21st century] / Stanisław Żuk, Jacek Kaczorowski, Zbigniew KASZTELEWICZ // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2008 nr 4, s. 4–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zasoby i wydobycie węgla brunatnego i kamiennego oraz ich udział w krajowym bilansie paliw i produkcji energii elektrycznejReserves and extraction of brown and hard coal and their contribution in the nationality balance of fuels and production of electricity / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy KLICH // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — ISBN: 978-83-915765-7-1. — S. 97–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zasoby węgla brunatnego w Polsce i perspektywy ich wykorzystaniaLignite deposits in Poland and perspectives of their utilization / Zbigniew KASZTELEWICZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 1, s. 181–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr., Streszcz.. — XXII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii : Ustroń, 19–22 października 2008 / Polska Akademia Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Problemów Energetyki PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: