Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasztelewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6029-4889

ResearcherID: W-1525-2018

Scopus: 6508389008

PBN: 909459

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka polskiej branży węgla brunatnego w liczbachNumber characteristic of Polish lignite mining industry / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 167–187. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel brunatny, płatności publiczno-prawne

  keywords: lignite, parametry pracy kopalń węgla brunatnego, working parameters of lignite mines reclamation, public-legal payments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Diamentowy raport osiągnięć branży węgla brunatnego - stan na 2017 rokThe diamond report on brown coal mining achievements - 2017 status / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Michał PATYK, Miranda Ptak // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 171–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, węgiel brunatny, kopalnie węgla brunatnego, parametry produkcyjne pracy kopalń

  keywords: lignite, lignite mine sites, working parameters of mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Doktryna energetyczna Polski na I połowę XXI wieku[Polish energy doctrine for the first half of the 21\textsuperscript{st} century / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Dylematy rozwoju infrastruktury / pod red. Jerzego Gajewskiego i Wojciecha Paprockiego. — Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, cop. 2014. — Na okł. dod.: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego ; European Financial Congress : Sopot, 23–25.06.2014. — ISBN: 978-83-88835-21-6. — S. 230–237. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku[Polish surface mining activity in the last 50 years and development perspective for 21-st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 57–81. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w krajach Unii EuropejskiejThe efficiency of electricity production from lignite in the European Union / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, elektrownie na węgiel brunatny w UE, efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego

  keywords: lignite, efficiency of electricity production from lignite, lignite-fired power plants in the EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jak postawić kropkę nad "i", czyli rzecz o zadaniu rządowym jako instrumencie formalno-prawnym w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnegoHow to dot the "i", which is in favor of a specific government as an instrument of formal and legal procedure for obtaining license for the lignite extraction / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 311–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo węgla brunatnego, procedury koncesyjne, kompetencje organów, zadania rządowe

  keywords: lignite mining industry, government issue, licensing procedures, competences of government bodies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego na przestrzeni ostatnich 50 lat[Department of Surface Mining over the last 50 years] / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 13–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Likwidacja odkrywkowego zakładu górniczegoLiquidation of the surface mining plant / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Kruszywa mineralne, T. 1 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — Na książce zbędny ISSN: 0324-9673. — S. 133–144. — Bibliogr. s. 143–144. — Z. Kasztelewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwość zastosowania systemu IPCC do eksploatacji utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnegoThe possibility of using IPCC systems for hard rock materials in lignite mines / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 611–619. — Bibliogr. s. 618, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: utwory trudno urabialne, węgiel brunatny, IPCC, kruszenie, transport taśmowy

  keywords: lignite, hard rock excavating, IPCC system, crushing, belt conveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Multiple-criteria decision-making for the choice of equipment in minig using the AHP method / Przemysław BODZIONY, Michał PATYK, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: New trends in production engineering : monograph. Pt. 2, Social sciences / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — ISBN: 978-3-11-067479-8 ; e-ISBN: 978-3-11-067480-4. — S. 48-59. — Bibliogr s. 58, Abstr.

 • keywords: AHP, mining equipment, utilisation, surface mining , reliability parameters, Multiple-criteria decision-making (MCDM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2019-0043

11
 • Najważniejsze problemy górnictwa odkrywkowego na początku XXI wiekuThe most important problems of open pit mining in the beginning of XXI century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymiNew solutions of mining waste management / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Górnictwo i geologia XIX = Mining and Geology XIX / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 136. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 43). — S. 185–194. — Bibliogr. s. 194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena prac rekultywacyjnych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoAssessment of reclamation works in Polish open-pit lignite mining / Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju = Spatial management in the view of the sustainable development strategy / pod red. Aliny Maciejewskiej ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. — Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. — (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; ISSN 0079-3507 ; t. 142). — ISBN: 978-83-89693-34-1. — S. 440–452. — Bibliogr. s. 452, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • O sposobach mechanicznego urabiania skał zwięzłych w górnictwie odkrywkowymAbout mechanical hard rock methods of extraction in surface mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Mateusz SIKORA, Tomasz Będkowski // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-5-9. — S. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Postulaty a ich realizacja jako pomoc Państwa dla branży węgla brunatnego w PolscePostulates and their implementation as a state aid for the brown coal industry in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 207–224. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny, uwarunkowania formalno-prawne

  keywords: lignite, energetic safety, formal and legal conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Procedury koncesyjne w świetle nowego prawa geologicznego i górniczegoConcession procedures in view of new geological and mining law / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 131–141. — Bibliogr. s. 140–141. — Zbigniew Kasztelewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przegląd mechanicznych sposobów urabiania skał zwięzłychOverview of mechanical hard rock excavation technologies / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Górnictwo i geologia XIX = Mining and Geology XIX / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 136. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 43). — S. 85–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przegląd układów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego w EuropieReview of technological systems used in lignite opencast mining in Europe / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 155–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, system ciągły, system cykliczny, układ technologiczny

  keywords: lignite, surface mining, continuous systems, technological system, method of extraction, cyclic system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przyszłość węgla – prawdy i fałsze!The future of coal – truths and falsehoods! / Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 411–430. — Bibliogr. s. 429, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny i brunatny, eksport i import, emisja CO2, klimat

  keywords: hard and brown coal, CO2 emission, climate, export and import

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnychReclamation of post-mining terrains in Polish quarries / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 165–175. — Bibliogr. s. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Typologia stanów eksploatacyjnych koparek jednonaczyniowych w górnictwie odkrywkowymClassification states in the technical operation of single bucket excavators in surface mining / Przemysław BODZIONY, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ważne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia działalności górniczejImportant changes in regulations regarding conducting mining operations / Miranda Ptak, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Kruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-5-8. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190. — Z. Kasztelewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ważniejsze wydarzenia i daty z historii górnictwa odkrywkowego w Akademii Górniczo-Hutniczej[Major events and dates in the history of the AGH University of Science and Technology] / Wiesław KOZIOŁ, Zbigniew KASZTELEWICZ // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 83–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Węgiel brunatny optymalnym paliwem dla krajowej energetyki w I połowie XXI wiekuBrown coal is the optimal fuel for national energy sector in the first half of the 21-st century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 191–206. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, górnictwo, bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny, energetyka węglowa

  keywords: hard coal, energy security, lignite, mining, coal power sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Węgiel brunatny to paliwo przyszłości - czy przeszłości?Lignite is the fuel of the future or the past? [Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Tadeusz SŁOMKA // W: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r. / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — S. 225–253. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, energetyka, efektywność produkcji energii elektrycznej, redukcja emisji

  keywords: lignite, power engineering, efficiency of electricity production, emission reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: