Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łukańko, dr inż.

adiunkt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0689-7931

ResearcherID: S-3238-2017

Scopus: 57194620406

PBN: 3990308

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
 • [proceedings, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
 • keywords: Poland, Malopolska, groundwater, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [article, 2018]
 • TytułEmission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane
  AutorzyŁukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 69–82
 • keywords: hydraulic fracturing, fuel consumption, coalbed methane, air pollution, emission, drilling operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.69

5
6
7
 • [proceedings, 2019]
 • TytułHistory and current status of EU funds' and national agencies' support for coalbed methane development projects in Poland
  AutorzyJacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoSGEM 2019 : 19textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — S. 35–41
 • keywords: Upper Silesian Coal Basin (USCB), coalbed methane (CBM), UE funds, National Center for Research and Development (NCBR), UE 5 Framework Programm (5FP)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019V/1.4/S01.005

8
9
 • [article, 2016]
 • TytułMethodics of assessing environmental noise emission while performing hydraulic fracturing operations in shale formations
  AutorzyŁukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 769–780
 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, simulation, noise, noise measurement, well pad, prospecting, reference point, sound level prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.4.769

10
 • [proceedings, 2017]
 • TytułMonitoring gazów wybuchowych przy wykorzystaniu przenośnego detektora gazów Dräger X-AM 5600
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [article, 2018]
 • TytułOcena możliwości zagospodarowania odpadów stałych powstałych podczas poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych na terenie Polski jako materiałów budowlanych w aspekcie ochrony radiologicznej
  AutorzyJakub NOWAK, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1535–1537
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.29

13
14
 • [proceedings, 2017]
 • TytułPrzegląd wybranych chemicznych metod renowacji studni
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2019]
 • TytułRestriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 14
 • keywords: soil pollution, manufactured gas plant, non-permeable barrier, pollutions migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [patent application, 2018]
 • TytułSposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ŁUKAŃKO Łukasz, Gilarski Mariusz
  DetailsInt.Cl.: B09C 1/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421667 A1 ; Opubl. 2018-12-03. — Zgłosz. nr P.421667 z dn. 2017-05-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 25, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421667A1.pdf
 • słowa kluczowe: węglowodory, para wodna, otwory poziome, strefa saturacji, smoła pogazowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, 2020]
 • TytułSposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Gilarski Mariusz, Munina ; wynalazca: Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Mariusz Gilarski
  DetailsInt.Cl.: B09C 1/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236076 B1 ; Udziel. 2020-07-09 ; Opubl. 2020-11-30. — Zgłosz. nr P.421667 z dn. 2017-05-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236076B1.pdf
 • słowa kluczowe: węglowodory, para wodna, otwory poziome, strefa saturacji, smoła pogazowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [article, 2021]
 • TytułSurface geochemical survey in the vicinity of decommissioned coal mine shafts
  AutorzyJacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA, Paweł KOSAKOWSKI, Krzysztof Łoboziak
  ŹródłoScience of the Total Environment. — 2021 vol. 779 art. no. 146385, s. 1–24
 • keywords: stable carbon isotopes, methane origin, soil gas geochemistry, abandoned/decommissioned mine shafts, atmospheric conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.scitotenv.2021.146385

19
 • [article, 2011]
 • TytułŚrodowiskowe implikacje gazu łupkowego
  AutorzyJan MACUDA, Jerzy Hadro, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2011 nr 6, s. 3–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [article, 2016]
 • TytułThe influence of prospecting unconventional hydrocarbon reservoirs on acoustic climate
  AutorzyŁukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 747–755
 • keywords: shale gas, noise, drilling wells, drilling operations, measurement of noise, noise emitted by rig, rig, exploration drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.4.747

21
22
 • [article, 2020]
 • TytułThe possibility of using winter oilseed rape (emph {Brassica napus L. var. napus}) for energy purposes
  AutorzyJakub SIEMEK, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Jakub NOWAK, Tadeusz Zając
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2020 vol. 15 no. 1, s. 169–177. — tekst: http://zwus.pol.lublin.pl/no29/u.pdf
 • słowa kluczowe: biomasa, wartość opałowa, rzepak ozimy, emisja ditlenku węgla

  keywords: biomass, carbon dioxide emission, calorific value, co-firing, winter oilseed rape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • [proceedings, 2019]
 • TytułWpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: