Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łukańko, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0689-7931 orcid iD

ResearcherID: S-3238-2017

Scopus: 57194620406

PBN: 5e7094ca878c28a0473c3b3a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAgresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 5, s. 780–783
2
3
 • [referat, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEmission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane
  AutorzyŁukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 69–82
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułGeologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Michał MARUTA, Rafał MATUŁA, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA, Zbigniew FĄFARA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 6, s. 910–913
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułHigh content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Gabriela Anna Madalska, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 8, s. 1-18. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/8/pdf
8
 • [referat, 2019]
 • TytułHistory and current status of EU funds' and national agencies' support for coalbed methane development projects in Poland
  AutorzyJacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoSGEM 2019 : 19textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — S. 35–41
9
10
 • [referat, 2022]
 • TytułMethane completions from the post-extraction gobs using wells drilled from the surface
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoGeotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — S. 37
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethodics of assessing environmental noise emission while performing hydraulic fracturing operations in shale formations
  AutorzyŁukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 769–780
12
 • [referat, 2017]
 • TytułMonitoring gazów wybuchowych przy wykorzystaniu przenośnego detektora gazów Dräger X-AM 5600
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 11
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOcena możliwości zagospodarowania odpadów stałych powstałych podczas poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych na terenie Polski jako materiałów budowlanych w aspekcie ochrony radiologicznej
  AutorzyJakub NOWAK, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1535–1537
15
16
 • [referat, 2017]
 • TytułPrzegląd wybranych chemicznych metod renowacji studni
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 12
17
 • [referat, 2019]
 • TytułRestriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 14
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułReuse of flowback water from hydraulic fracturing for drilling mud preparation and secondary hydrocarbon recovery
  AutorzyEwa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Łukasz ŁUKAŃKO, Sławomir WYSOCKI
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5921, s. 1–22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5921/pdf
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułSposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ŁUKAŃKO Łukasz, Gilarski Mariusz
  DetailsInt.Cl.: B09C 1/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421667 A1 ; Opubl. 2018-12-03. — Zgłosz. nr P.421667 z dn. 2017-05-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 25, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421667A1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2020]
 • TytułSposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Gilarski Mariusz, Munina ; wynalazca: Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Mariusz Gilarski
  DetailsInt.Cl.: B09C 1/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236076 B1 ; Udziel. 2020-07-09 ; Opubl. 2020-11-30. — Zgłosz. nr P.421667 z dn. 2017-05-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236076B1.pdf
21
 • [zgłoszenie patentowe, 2021]
 • TytułSposób udostępniania metanu ze zrobów górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ŁUKAŃKO Łukasz
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 431899 A1 ; Opubl. 2021-05-31. — Zgłosz. nr P.431899 z dn. 2019-11-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2021  nr 11, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL431899A1.pdf
22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2023]
 • TytułSposób udostępniania metanu ze zrobów górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242322 B1 ; Udziel. 2022-11-24 ; Opubl. 2023-02-13. — Zgłosz. nr P.431899 z dn. 2019-11-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242322B1.pdf
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułSurface geochemical survey in the vicinity of decommissioned coal mine shafts
  AutorzyJacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA, Paweł KOSAKOWSKI, Krzysztof Łoboziak
  ŹródłoScience of the Total Environment. — 2021 vol. 779 art. no. 146385, s. 1–24
24
 • [referat, 2022]
 • TytułSurface monitoring of methane emissions in the area of abandoned coal mines
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoGeotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — S. 38
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułŚrodowiskowe implikacje gazu łupkowego
  AutorzyJan MACUDA, Jerzy Hadro, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2011 nr 6, s. 3–11