Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łukańko, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0689-7931

ResearcherID: S-3238-2017

Scopus: 57194620406

PBN: 3990308

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • Analysis of the acoustic climate during the drilling of gas wells in post-mining areas
3
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
4
 • Emission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane
5
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
6
 • High content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study)
7
 • History and current status of EU funds' and national agencies' support for coalbed methane development projects in Poland
8
 • Impact of hydraulic fracturing operations of coal seams on the acoustic climate
9
 • Methodics of assessing environmental noise emission while performing hydraulic fracturing operations in shale formations
10
 • Monitoring gazów wybuchowych przy wykorzystaniu przenośnego detektora gazów Dräger X-AM 5600
11
 • Monitoring of explosive gases with a portable gas detector Dräger X-AM 5600
12
 • Ocena możliwości zagospodarowania odpadów stałych powstałych podczas poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych na terenie Polski jako materiałów budowlanych w aspekcie ochrony radiologicznej
13
 • Pomiary hałasu środowiskowego w przemyśle naftowym i gazowniczym
14
 • Przegląd wybranych chemicznych metod renowacji studni
15
 • Restriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier
16
 • Sposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
17
 • Sposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
18
 • Surface geochemical survey in the vicinity of decommissioned coal mine shafts
19
 • Środowiskowe implikacje gazu łupkowego
20
 • The influence of prospecting unconventional hydrocarbon reservoirs on acoustic climate
21
 • The multicriteria method for selecting rigs for drilling gas wells from post-mining gobs
22
 • The possibility of using winter oilseed rape (\emph {Brassica napus L. var. napus}) for energy purposes
23
 • The technology of drilling wells for capturing methane from abandoned coal mines
24
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
25
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych