Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łukańko, dr inż.

adiunkt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0689-7931

ResearcherID: S-3238-2017

Scopus: 57194620406

PBN: 3990308

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • Analysis of the acoustic climate during the drilling of gas wells in post-mining areas
3
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
4
 • Emission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane
5
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
6
 • History and current status of EU funds' and national agencies' support for coalbed methane development projects in Poland
7
 • Impact of hydraulic fracturing operations of coal seams on the acoustic climate
8
 • Methodics of assessing environmental noise emission while performing hydraulic fracturing operations in shale formations
9
 • Monitoring gazów wybuchowych przy wykorzystaniu przenośnego detektora gazów Dräger X-AM 5600
10
 • Monitoring of explosive gases with a portable gas detector Dräger X-AM 5600
11
 • Ocena możliwości zagospodarowania odpadów stałych powstałych podczas poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych na terenie Polski jako materiałów budowlanych w aspekcie ochrony radiologicznej
12
 • Pomiary hałasu środowiskowego w przemyśle naftowym i gazowniczym
13
 • Przegląd wybranych chemicznych metod renowacji studni
14
 • Restriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier
15
 • Sposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
16
 • Środowiskowe implikacje gazu łupkowego
17
 • The influence of prospecting unconventional hydrocarbon reservoirs on acoustic climate
18
 • The multicriteria method for selecting rigs for drilling gas wells from post-mining gobs
19
 • The possibility of using winter oilseed rape (\emph {Brassica napus L. var. napus}) for energy purposes
20
 • The technology of drilling wells for capturing methane from abandoned coal mines
21
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
22
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
23
 • Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
24
 • Wpływ stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego na klimat akustyczny środowiska
25
 • Zanieczyszczenia chemiczne gruntów na terenach instalacji gazowniczych