Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łukańko, dr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0689-7931

ResearcherID: S-3238-2017

Scopus: 57194620406

PBN: 3990308

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • Analysis of the acoustic climate during the drilling of gas wells in post-mining areas
3
 • Emission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane
4
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
5
 • Impact of hydraulic fracturing operations of coal seams on the acoustic climate
6
 • Methodics of assessing environmental noise emission while performing hydraulic fracturing operations in shale formations
7
 • Monitoring gazów wybuchowych przy wykorzystaniu przenośnego detektora gazów Dräger X-AM 5600
8
 • Monitoring of explosive gases with a portable gas detector Dräger X-AM 5600
9
 • Ocena możliwości zagospodarowania odpadów stałych powstałych podczas poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych na terenie Polski jako materiałów budowlanych w aspekcie ochrony radiologicznej
10
 • Pomiary hałasu środowiskowego w przemyśle naftowym i gazowniczym
11
 • Przegląd wybranych chemicznych metod renowacji studni
12
 • Sposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami
13
 • Środowiskowe implikacje gazu łupkowego
14
 • The influence of prospecting unconventional hydrocarbon reservoirs on acoustic climate
15
 • The multicriteria method for selecting rigs for drilling gas wells from post-mining gobs
16
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
17
 • Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
18
 • Wpływ stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego na klimat akustyczny środowiska
19
 • Zanieczyszczenia chemiczne gruntów na terenach instalacji gazowniczych
20
 • Zanieczyszczenia gruntów węglowodorami na terenach „starych gazowni”