Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łukańko, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0689-7931 orcid iD

ResearcherID: S-3238-2017

Scopus: 57194620406

PBN: 5e7094ca878c28a0473c3b3a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem359224
202311
202222
2021431
2020431
2019743
2018541
2017734
201622
201111
200811
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3516181
202311
202222
2021413
2020413
20197241
2018541
2017743
201622
201111
200811
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem35314
202311
202222
2021413
202044
2019761
201855
201777
201622
201111
200811
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem351223
202311
202222
2021431
2020422
2019734
2018532
2017716
201622
201111
200811
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem352510
202311
202222
2021431
202044
2019743
2018541
2017743
201622
201111
200811
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem352510
202311
202222
2021431
202044
2019743
2018541
2017743
201622
201111
200811
2007111
2
3
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 17

 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Emission of pollutants into the air during exploration of coalbed methane / Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82, Summ.

  orcid iD
 • keywords: hydraulic fracturing, fuel consumption, coalbed methane, air pollution, emission, drilling operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.69

6
7
 • High content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Gabriela Anna Madalska, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 8, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/8/pdf

  orcid iD
 • keywords: borate, high content of boron in water, curative water in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11010008

8
 • History and current status of EU funds' and national agencies' support for coalbed methane development projects in Poland / Jacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-97-3. — S. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: coalbed methane, Upper Silesian Coal Basin, UE funds, National Center for Research and Development (NCBR), UE 5 Framework Programm (5FP)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019V/1.4/S01.005

9
 • Impact of hydraulic fracturing operations of coal seams on the acoustic climateOddziaływanie na klimat akustyczny zabiegów hydraulicznego szczelinowania pokładów węgla kamiennego / Jakub SIEMEK, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA, Michał MARUTA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 1, s. 51–64. — Bibliogr. s. 62–64. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/1163/869

  orcid iD
 • słowa kluczowe: otwory wiertnicze, CBM, hydrauliczne szczelinowanie, emisja hałasu, mapa hałasu, metan pokładów węgla

  keywords: hydraulic fracturing, drilling wells, CBM, noise map, coal seams, noise emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.126271

10
 • Methane completions from the post-extraction gobs using wells drilled from the surface / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 37

 • keywords: methane, post extraction gobs, down-the-hole-hammer, methane drainage well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Methodics of assessing environmental noise emission while performing hydraulic fracturing operations in shale formations / Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 769–780. — Bibliogr. s. 779–780, Summ.

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, simulation, noise, noise measurement, well pad, prospecting, reference point, sound level prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.4.769

12
 • Monitoring gazów wybuchowych przy wykorzystaniu przenośnego detektora gazów Dräger X-AM 5600[Monitoring of explosive gases using the portable gas detector Dräger X-AM 5600] / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Monitoring of explosive gases with a portable gas detector Dräger X-AM 5600 / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 2, s. 543–551. — Bibliogr. s. 551, Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.2/drill.2017.34.2.543.pdf

  orcid iD
 • keywords: tubing, methane, hydrogen sulfide, measurement of methane concentration, monitoring of explosive gases, portable gas detector, exploration of hydrocarbon deposits, extraction of hydrocarbons, reservoir water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.2.543

14
 • Ocena możliwości zagospodarowania odpadów stałych powstałych podczas poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych na terenie Polski jako materiałów budowlanych w aspekcie ochrony radiologicznejAssessment of the possibility of using solid waste generated during shale gas exploration in Poland as building materials in aspect of radiological protection / Jakub NOWAK, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1535–1537. — Bibliogr. s. 1537

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.29

15
 • Pomiary hałasu środowiskowego w przemyśle naftowym i gazowniczymEnvironmental noise measurement in oil and gas industry conditions / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 1, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-01/W_2008_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: hałas, stacja redukcyjno-pomiarowa, podziemny magazyn gazu, kopalnia gazu ziemnego

  keywords: noise, underground gas storage, natural gas regulation station, natural gas mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przegląd wybranych chemicznych metod renowacji studni[Review of selected chemical methods of well renovation] / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Restriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 14

 • keywords: soil pollution, manufactured gas plant, non permeable barrier, pollutions migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Reuse of flowback water from hydraulic fracturing for drilling mud preparation and secondary hydrocarbon recovery / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Łukasz ŁUKAŃKO, Sławomir WYSOCKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5921, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5921/pdf

  orcid iD
 • keywords: coagulation, filtration, drilling mud, flow back water, reuse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185921

19
 • Sposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami[The method of soil and groundwater remediation contaminated by hydrocarbons] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ŁUKAŃKO Łukasz, Gilarski Mariusz. — Int.Cl.: B09C 1/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421667 A1 ; Opubl. 2018-12-03. — Zgłosz. nr P.421667 z dn. 2017-05-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 25, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421667A1.pdf

 • słowa kluczowe: węglowodory, para wodna, otwory poziome, strefa saturacji, smoła pogazowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego węglowodorami[The method of soil and groundwater remediation contaminated by hydrocarbons] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Gilarski Mariusz, Munina ; wynalazca: Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Mariusz Gilarski. — Int.Cl.: B09C 1/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236076 B1 ; Udziel. 2020-07-09 ; Opubl. 2020-11-30. — Zgłosz. nr P.421667 z dn. 2017-05-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236076B1.pdf

 • słowa kluczowe: węglowodory, para wodna, otwory poziome, strefa saturacji, smoła pogazowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób udostępniania metanu ze zrobów górniczych[Method for capturing methane from post-mining gobs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ŁUKAŃKO Łukasz. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 431899 A1 ; Opubl. 2021-05-31. — Zgłosz. nr P.431899 z dn. 2019-11-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 11, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL431899A1.pdf

 • słowa kluczowe: zroby poeksploatacyjne, wiercenie z jednoczesnym zapuszczaniem rur okładzinowych, udostępnienie metanu

  keywords: post mininig gobs, casing while drilling, methan capturing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób udostępniania metanu ze zrobów górniczych[Method for capturing methane from post-mining gobs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242322 B1 ; Udziel. 2022-11-24 ; Opubl. 2023-02-13. — Zgłosz. nr P.431899 z dn. 2019-11-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242322B1.pdf

 • słowa kluczowe: zroby poeksploatacyjne, wiercenie z jednoczesnym zapuszczaniem rur okładzinowych, udostępnienie metanu

  keywords: post mininig gobs, casing while drilling, methan capturing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Surface geochemical survey in the vicinity of decommissioned coal mine shafts / Jacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA, Paweł KOSAKOWSKI, Krzysztof Łoboziak // Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2021 vol. 779 art. no. 146385, s. 1–24. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-10

  orcid iD
 • keywords: stable carbon isotopes, methane origin, soil gas geochemistry, abandoned/decommissioned mine shafts, atmospheric conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.scitotenv.2021.146385

24
 • Surface monitoring of methane emissions in the area of abandoned coal mines / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 38

 • keywords: emission, abandoned coal mine, mine methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Środowiskowe implikacje gazu łupkowegoEnvironmental implications of shale gas / Jan MACUDA, Jerzy Hadro, Łukasz ŁUKAŃKO // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 6, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: