Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Tkaczewska, dr inż.

adiunkt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6871-3515

ResearcherID: A-7273-2015

Scopus: 25947896300

PBN: 901147

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2013]
 • TytułA morphology of diffusion zone from entropy production calculations
  AutorzyM. DANIELEWSKI, B.WIERZBA, K. TKACZ-ŚMIECH
  ŹródłoDSL2013 [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : Madrid, Spain 24–28 June 2013 : abstract book / ed. Ironix Conferences. — [Madrid : s. n.], 2013. — S. 153
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2013]
 • TytułApplication of IR and NMR spectroscopy to study of the structure of the glassy phase in siliceous fly ash
  AutorzyE. TKACZEWSKA, M. SITARZ, J. MAŁOLEPSZY
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [chapter, 2008]
 • TytułBadania składu fazowego i struktury szkła we frakcjonowanych krzemionkowych popiołach lotnych
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoProblemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 5, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — S. 411–418
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [proceedings, 2009]
 • TytułEffect of fineness of siliceous fly ashes on the hydration of blended cement
  AutorzyE. TKACZEWSKA, J. MAŁOLEPSZY
  Źródło17. ibausil : 17 international baustofftagung : 23.–26. September 2009 : Weimar, Bundesrepublik Deutschland : Tagungsbericht, Bd. 1 / Red. H.-B. Fischer, K.-A. Bode ; F. A. Finger–Institut für Baustoffkunde, Bauhaus–Universität. — Weimar : FAF. IB. BU, cop. 2009. — S. 1-0241–1-0246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [proceedings, 2011]
 • TytułEffect of size fraction and glass structure of siliceous fly ashes on fly ash cement hydration
  AutorzyTKACZEWSKA E.
  ŹródłoICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011. — S. 295
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [proceedings, 2007]
 • TytułFly ash from co-burning bituminous coal and biomass – effect on properties of cement
  AutorzyJ. MAŁOLEPSZY, E. TKACZEWSKA
  ŹródłoNinth CANMET/ACI international conference on fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in concrete : Warsaw, Poland, May 20–25, 2007 : proceedings / ed. V. M. Malhotra ; CANMET, American Concrete Institute. — Michigan : ACI, cop. 2007. — S. 165–174, SP-242–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [proceedings, 2015]
 • TytułHydration study of cement mixtures containing fly ash of different structure of glassy phase
  AutorzyTKACZEWSKA Ewelina, MAŁOLEPSZY Jan
  ŹródłoICCC 2015 BEIJING : the 14textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : 13-16 October, 2015, Beijing, China : abstract book, Vol. 1. — [Beijing : s. n.], [2015]. — S. 145
 • keywords: hydration, glass, blended cement, siliceous fly ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [article, 2011]
 • TytułMetody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 3, s. 536–541
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [article, 2010]
 • TytułMetody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA, Michał PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 2, s. 171–175. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/308
 • słowa kluczowe: szkło, popiół lotny krzemionkowy, ekstrakcja chemiczna, metoda Rietvelda

  keywords: glass, siliceous fly ash, chemical extraction, Rietveld method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2014]
 • TytułMore efficient application of coal ashes in ceramics and cement industry
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Jerzy LIS, Wojciech WONS, Leszek CHLUBNY, Ewelina TKACZEWSKA
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 108–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [article, 2015]
 • TytułMullite from high temperature chemical reaction method – evaluation of stoichiometric $Al_{2}O_{3}/SiO_{2}$ ratio, phase composition and microstructure
  AutorzyE. TKACZEWSKA
  ŹródłoInternational Journal of Scientific Research. — 2015 vol. 4 iss. 6, s. 137–140
 • keywords: magnesia, spinel, MgAl2O4, mullite, glass matrix, cordierite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • [patent application, 2007]
 • TytułSposób poprawy właściwości betonów i zapraw
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DEJA Jan, TKACZEWSKA Ewelina
  DetailsInt.Cl.: C04B 18/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378043 A1 ; Opubl. 2007-05-28. — Zgłosz. nr P.378043 z dn. 2005-11-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2007  nr 11, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378043A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [article, 2019]
 • TytułThe influence of cement bypass dust on the properties of cement curing under normal and autoclave conditions
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA
  ŹródłoStructure and Environment. — 2019 vol. 11 no. 1, s. 5–22. — tekst: http://www.sae.tu.kielce.pl/2019/sae-2019-001.pdf
 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, pył z instalacji bypassa pieca cementowego, warunki dojrzewania, konsystencja normowa , początek czasu wiązania, stałość objętości, analiza SEM/EDS

  keywords: compressive strength, standard consistency, initial setting time, cement bypass dust , curing condition, soundness, SEM/EDS analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.30540/sae-2019-001

22
 • [proceedings, 2019]
 • TytułThe influence of CKD (cement kiln dust) addition on the physical and mechanical properties of Portland and slag cement
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA, Grzegorz ŁÓJ, Agata Frątczak
  ŹródłoICCC 2019 : 15textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry and Cement : Prague, September 16–20, 2019 : book of abstracts / ed. Jan Gemrich. — Prague : Research Institute of Binding Materials, 2019. — S. 114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [article, 2009]
 • TytułThe sulphate resistance of mortars made with fly ashes from co-burning bituminous coal and biomass
  AutorzyE. TKACZEWSKA, J. MAŁOLEPSZY
  ŹródłoSilicates Industriels. — 2009 vol. 74 nr 5–6, s. 163–170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [article, 2008]
 • TytułWłaściwosci cementów zawierających różne frakcje ziarnowe krzemionkowych popiołów lotnych
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA
  ŹródłoDrogi i Mosty / Instytut Badawczy Dróg i Mostów. — 2008 nr 4, s. 47–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [article, 2019]
 • TytułWłaściwości cementu z dodatkiem popiołów lotnych ze spalania drewna wierzbowego w kotle energetycznym na paliwo pyłowe
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 2, s. 145–160
 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, cement, konsystencja normowa , początek czasu wiązania, stałość objętości, popiół z biomasy

  keywords: cement, compressive strenght, biomass ash, standard consistency, initial setting time, volume stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: