Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Tkaczewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6871-3515

ResearcherID: A-7273-2015

Scopus: 25947896300

PBN: 901147

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
5
6
 • Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnychMethods of testing pozzolanic activity of mineral additives / Ewelina TKACZEWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 536–541. — Bibliogr. s. 540–541, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnychThe chemical extraction and Rietveld methods in investigations of glass content in siliceous fly ashes / Ewelina TKACZEWSKA, Michał PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 2, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/308

 • słowa kluczowe: szkło, popiół lotny krzemionkowy, ekstrakcja chemiczna, metoda Rietvelda

  keywords: glass, siliceous fly ash, chemical extraction, Rietveld method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mullite from high temperature chemical reaction method – evaluation of stoichiometric $Al_{2}O_{3}/SiO_{2}$ ratio, phase composition and microstructure / E. TKACZEWSKA // International Journal of Scientific Research ; ISSN 2277-8179. — 2015 vol. 4 iss. 6, s. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • keywords: magnesia, spinel, MgAl2O4, mullite, glass matrix, cordierite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Possibility of use of mixture of siliceous and calcareous fly ash for production of Portland-composite cement type CEM II/B-M (V-W) 52.5Możliwość zastosowania mieszaniny popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego do produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-W) 52,5 / Ewelina TKACZEWSKA // Roads and Bridges = Drogi i Mosty ; ISSN 1643-1618. — 2020 vol. 19 no. 4, s. 267–282. — Bibliogr. s. 280–282, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-30. – Tekst pol.-ang.. — W spisie treści numeru tytuł: The possibility of use of mixture of siliceous and calcareous fly ash for production of Portland-composite cement type CEM II/B-M (V-W) 52.5. — tekst: https://www.rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v19n4p267/589

 • słowa kluczowe: popiół lotny, wytrzymałość na ściskanie, ciepło hydratacji, konsystencja normowa , początek czasu wiązania, stałość objętości, cement portlandzki wieloskładnikowy

  keywords: fly ash, compressive strength, hydration heat, standard consistency, initial setting time, soundness, Portland-composite cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7409/rabdim.020.017

11
12
13
 • The influence of cement bypass dust on the properties of cement curing under normal and autoclave conditionsWpływ pyłu z instalacji bypassa pieca cementowego na właściwości cementu dojrzewającego w warunkach normalnych i autoklawizacji / Ewelina TKACZEWSKA // Structure and Environment ; ISSN 2081-1500. — 2019 vol. 11 no. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.sae.tu.kielce.pl/2019/sae-2019-001.pdf

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, pył z instalacji bypassa pieca cementowego, warunki dojrzewania, konsystencja normowa , początek czasu wiązania, stałość objętości, analiza SEM/EDS

  keywords: compressive strength, standard consistency, initial setting time, cement bypass dust , curing condition, soundness, SEM/EDS analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.30540/sae-2019-001

14
 • The sulphate resistance of mortars made with fly ashes from co-burning bituminous coal and biomass / E. TKACZEWSKA, J. MAŁOLEPSZY // Silicates Industriels ; ISSN 0037-5225. — Tytuł poprz.: Verre et Silicates Industriels. — 2009 vol. 74 nr 5–6, s. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Właściwosci cementów zawierających różne frakcje ziarnowe krzemionkowych popiołów lotnychProperties of cements containing various size fractions of siliceous fly ashes / Ewelina TKACZEWSKA // Drogi i Mosty / Instytut Badawczy Dróg i Mostów ; ISSN 1643-1618. — 2008 nr 4, s. 47–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Właściwości cementu z dodatkiem popiołów lotnych ze spalania drewna wierzbowego w kotle energetycznym na paliwo pyłoweProperties of cement with the addition of fly ashes from burning willow wood in the pulverized fuel fired boiler / Ewelina TKACZEWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 2, s. 145–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, cement, konsystencja normowa , początek czasu wiązania, stałość objętości, popiół z biomasy

  keywords: cement, compressive strenght, biomass ash, standard consistency, initial setting time, volume stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Właściwości szkła w krzemionkowych popiołach lotnychThe properties of glass in siliceous fly ash / Ewelina TKACZEWSKA, Jan MAŁOLEPSZY // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2009 R. 13 nr 3, s. 148–153. — Bibliogr. s. 153. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ jonów fosforanowych $PO_{4}^{3-}$ na proces hydratacji cementuEffect of phosphate $PO_{4}^{3-}$ ions on cement hydration / Ewelina TKACZEWSKA, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2012 R. 17/79 nr 6, s. 401–408. — Bibliogr. s. 407–408, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2012/2012_6/Tkaczewska-02-12.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ składu chemicznego i więźby szkła popiołowego na właściwości cementuThe influence of chemical composition and network of fly ash glass on the cement properties / Ewelina TKACZEWSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 4, s. 328–336. — Bibliogr. s. 336. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_4/Tkaczewska_4_2017.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ stosunku $Al_{2}O_{3}/(Na_{2}O+K_{2}O+2CaO)$ na reaktywność syntetycznego szkła popiołowego i właściwości mechaniczne zaprawy z dodatkiem tego popiołu lotnegoInfluence of $Al_{2}O_{3}/(Na_{2}O+K_{2}O+2CaO)$ ratio on reactivity of synthetic fly ash glass and the mechanical properties of this fly ash cement mortar / Ewelina TKACZEWSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2019 R. 24 nr 6, s. 494–505. — Bibliogr. s. 504–505. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/wp-2019/wp-content/uploads/2020/01/494_505_05_Tkaczewska.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ struktury syntetycznego szkła popiołowego na właściwości zaczynów i zapraw cementowychInfluence of fly ashes with different glassy phase structure on properties of cement pastes and mortars / Ewelina TKACZEWSKA // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2013 nr 12 nr 4, s. 29–40. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://wbia.pollub.pl/files/85/attachment/vol12(4)/029-40.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wytrzymałość, szkło, cement, ciepło hydratacji

  keywords: microstructure, cement, compressive strength, glass, hydration heat

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ temperatury i dodatku popiołu lotnego krzemionkowego na proces hydratacji i właściwości cementuInfluecne of temperature and addition of silica fly ash on hydration process and cement properties / Ewelina TKACZEWSKA, Marcin Smaruń // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 1, s. 45–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, popiół lotny krzemionkowy, produkcja cementu, konsystencja normowa , początek czasu wiązania

  keywords: compressive strength, cement production, standard consistency, silica fly ash, onset of setting time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ uziarnienia krzemionkowych popiołów lotnych na odporność siarczanową cementuEffect of the fly fineness on the sulphate resistance of fly ash cement / Ewelina TKACZEWSKA, Jan MAŁOLEPSZY // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2009 R. 14/76 nr 1, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ uziarnienia krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementuEffect of fly ash fineness on the fly ash cement hydration and properties / Jan MAŁOLEPSZY, Ewelina TKACZEWSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2007 R. 12/74 nr 6, s. 296–302. — Bibliogr. s. 302. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie mieszaniny popiołu i żużla powstającej podczas spalania węgla kamiennego w produkcji cementuApplication of ash-and-slag mixture formed during bituminous coal combustion in cement production / Ewelina TKACZEWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 3, s. 257–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1525

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, mieszanina popiołów lotnych, produkcja cementu, standardowa konsystencja, czas wstępnego wiązania

  keywords: compressive strength, fly ash-and-slag mixture , cement production, standard consistency, initial setting time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: