Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Malata, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2084-7295

ResearcherID: V-6874-2018

Scopus: 6506762048

PBN: 901090

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Badania przydatności produktów prażenia odpadów wiertniczych do zastosowań w materiałach wiążących
2
 • Badania przydatności produktów prażenia odpadów wiertniczych do zastosowań w materiałach wiążących
3
 • Characteristics of microstructure and selected properties of hardened cement slurries incorporating graphene oxide
4
 • Characteristics of selected wastes from carbon gasification
5
 • Characterization of 40-year-old calcium silicate pastes by thermal methods and other techniques
6
 • Characterization of 40-years old calcium silicate pastes by thermal methods and other techniques
7
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
8
 • Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości
9
 • Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości
10
 • Hydration activity and technological properties of anhydrite – burnt shale system
11
 • Interaction of quicklime ${CaO}$ on the microstructure and the properties of a saline drilling waste
12
 • Kształtowanie się właściwości zapraw i betonów uzyskanych z zastosowaniem prażonego łupka karbońskiego
13
 • Materiały budowlane
14
 • Microcalorimetric analysis of methylcellulose influence on the hydration process of tricalcium aluminate, alite and their mixture
15
 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowych
16
 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowych
17
 • Modyfikacja pokroju kryształów gipsowych w drodze rekrystalizacji dla potrzeb materiałów kompozytowych
18
 • Modyfikacja pokroju kryształów gipsowych w drodze rekrystalizacji dla potrzeb materiałów kompozytowych
19
 • Modyfikacja zaczynów gipsowych izostrukturalnymi siarczanami baru i strontu
20
 • Możliwości zastosowania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych jako składnika budowlanych kompozytów żywicznych
21
 • Możliwości zastosowania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych jako składnika budowlanych kompozytów żywicznych
22
 • Odpady wiertnicze jako efektywny składnik ciężkich zapraw i betonów cementowych
23
 • Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań
24
 • Składniki zapraw klejowych do płytek
25
 • Składniki zapraw klejowych do płytek