Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Malata, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2084-7295 orcid iD

ResearcherID: V-6874-2018

Scopus: 6506762048

PBN: 5e70920b878c28a04738efda

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • Badania przydatności produktów prażenia odpadów wiertniczych do zastosowań w materiałach wiążącychSuitability studies on products of roasting oily drilling waste for applications in binding materials / Aleksandra JAMROZIK, Grzegorz MALATA, Andrzej GONET // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 784–787. — Bibliogr. s. 787

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.18

3
 • Badania przydatności produktów prażenia odpadów wiertniczych do zastosowań w materiałach wiążącychSuitability studies on products of roasting oily drilling waste for applications in binding materials / Aleksandra JAMROZIK, Grzegorz MALATA, Andrzej GONET // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 55. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characteristics of microstructure and selected properties of hardened cement slurries incorporating graphene oxide / A. JAMROZIK, G. MALATA, R. WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.4, Mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-38-6. — S. 305–312. — Bibliogr. s. 312, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 305–312. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 312

  orcid iD
 • keywords: graphene oxide, drilling, cementing slurries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.4/S06.040

5
6
7
 • Characterization of 40-years old calcium silicate pastes by thermal methods and other techniques / Paweł MURZYN, Grzegorz MALATA, Joanna Wiśniewska, Ewa KAPELUSZNA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: CCTA 13 [Dokument elektroniczny] : 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 2–6 September 2018, Zakopane, Poland : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {http://ccta13.umcs.pl/sites/default/files/CCTA13_abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwościThe gypsum mineral wool – the influence of polymer impregnation on its properties / Paweł Pichniarczyk, Grzegorz MALATA, Henryk Szeląg // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwościGypsum mineral wool and influence of polymer impregnation on its properties / Paweł Pichniarczyk, Grzegorz MALATA, Henryk Szeląg // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 4, s. 752–757. — Bibliogr. s. 757, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hydration activity and technological properties of anhydrite – burnt shale system / Jan MAŁOLEPSZY, Grzegorz MALATA // W: Non-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — ISBN: 978-80-214-3642-8. — S. 829–837. — Bibliogr. s. 836, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of waste glass powder addition on the microstructure and mechanical properties of autoclaved building materials / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Grzegorz MALATA, Zdzisław PYTEL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 2 art. no. 434, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/2/434/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainability, autoclaved aerated concrete, tobermorite, sand-lime brick, waste glass powder, waste glass cullet, mineral additive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15020434

13
 • Interaction of quicklime ${CaO}$ on the microstructure and the properties of a saline drilling wasteOddziaływanie ${CaO}$ na mikrostrukturę i właściwości zasolonych odpadów wiertniczych / Aleksandra JAMROZIK, Grzegorz MALATA, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46

 • keywords: drilling waste, desalinate drilling waste, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kształtowanie się właściwości zapraw i betonów uzyskanych z zastosowaniem prażonego łupka karbońskiegoEvolution of the properties of mortars and concretes obtained from using the burned carboniferous shale / Grzegorz MALATA, Dawid Pakłos // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 253–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Microcalorimetric analysis of methylcellulose influence on the hydration process of tricalcium aluminate, alite and their mixture / Paweł Pichniarczyk, Grzegorz MALATA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 128 iss. 2, s. 771–778. — Bibliogr. s. 778, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-23. — tekst: https://goo.gl/f4wVgU

  orcid iD
 • keywords: microcalorimetry, alite, tricalcium aluminate, methylcellulose, hydration process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5960-2

17
 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowychMicrostructure and phase composition of old cement pastes / NOCUŃ-WCZELIK W., TRYBALSKA B., MURZYN P., MALATA G., Wiśniewska J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Modyfikacja pokroju kryształów gipsowych w drodze rekrystalizacji dla potrzeb materiałów kompozytowychModification of the gypsum crystal habit by recrystallization for use in composite materials / Grzegorz MALATA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modyfikacja pokroju kryształów gipsowych w drodze rekrystalizacji dla potrzeb materiałów kompozytowychModyfication of the gypsum crystal habit by recrystallization for use in composite materials / Grzegorz MALATA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 967–974. — Bibliogr. s. 974

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modyfikacja zaczynów gipsowych izostrukturalnymi siarczanami baru i strontuModification of gypsum pastes with izostructural barium and strontium sulphates / Grzegorz MALATA, Paweł Pichniarczyk // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 313–320. — Bibliogr. s. 320, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości zastosowania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych jako składnika budowlanych kompozytów żywicznychApplicability of organic-mineral drilling waste as a component of construction resin composites / Grzegorz MALATA, Aleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1506–1509. — Bibliogr. s. 1509

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.8.16

23
 • Możliwości zastosowania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych jako składnika budowlanych kompozytów żywicznychApplicability of organic-mineral drilling waste as a component of construction resin composites / Grzegorz MALATA, Aleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 16. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odpady wiertnicze jako efektywny składnik ciężkich zapraw i betonów cementowych[Drilling waste as an effective component of heavy mortars and cement concretes] / Aleksandra JAMROZIK, Grzegorz MALATA, Andrzej GONET // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25